С притежанието на автомобил идва и необходимостта от изпълнение на задължителните условия, уредени със закон. Едно от тях е регистрираното МПС да има сключена валидна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и липсата на такава, установена при проверка, води до прилагане на наказателни санкции и прекратяване на регистрацията на автомобила.

калкулатор гражданска отговорност

Научете повече относно застраховката ГО за коли, кои са важните условия за определяне на цената посредством калкулатор, както и валидността ѝ.

Как можете да сключите застраховка Гражданска отговорност?

Това е задължително застраховане, което може да бъде сключено както физически при посещение в офиса на застрахователната компания или при застрахователен брокер или да предприемете действия онлайн. Възможността за сключването на Гражданска отговорност неприсъствено е сред най-големите предимства за хора, които работят на твърд график, заети са или нямат удобен офис на застрахователна компания наблизо до тях. Някои застрахователни брокери на уебсайтовете си предоставят онлайн калкулатор, чрез който да изчислите цената на предполагаемата услуга, информация, с която да се запознаете и документи за попълване. След сключване на онлайн застраховка можете да изберете къде да я получите чрез доставка.

Какво трябва да знаем за нея и как да използваме онлайн калкулатор?

Всяко МПС, включително леките и тежкотоварните автомобили, независимо от категорията, подлежат на задължително застраховане с Гражданска отговорност на автомобилистите. Срокът зависи от начина, по който сте договорили условията – да платите наведнъж или разсрочено. Ако платите сумата еднократно, ГО важи една година, а при разсрочено плащане – 3 или 6 месеца, в зависимост от предпочитаните вноски. 

Изчисляването на застраховка ГО се случва посредством калкулатор. Данните, които трябва да се посочат в калкулатора са:

  • Вид на МПС – тук се избира категорията на превозното средство от падащо меню;
  • Следващите няколко реда данни от калкулатора, касаят данните на МПС – мощност, обем на двигателя, тип гориво, брой места и регистрационен номер;
  • Населено място – община и град/село;
  • Собственик – физическо/юридическо лице, възраст и шофьорски стаж;
  • Първа регистрация;
  • Данни за застраховане – имал ли е автомобилът друга гражданска отговорност досега или е за първи път, има ли валидно автокаско към дадена компания, има ли щети;
  • Предназначение – за лично ползване, таксиметрови услуги, служебно ползване, състезателни цели, учебни цели.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара