Можете да се абонирате за „Жената днес“ във всички клонове на „Български пощи“.

РЕП – 0882 09 62 30
„Доби прес“- 02 963 30 81

и в редакцията:

СИЛВА ЗАКАРЯН – silvaz@mail.com    02 96 94 389, 0888 44 17 44
БОЙКО БОНЕВ – b.bonev@rispress.com   02 96 94 316