Може да се абонирате чрез ДОБИ ПРЕС ЕООД, и във всички клонове на „Български пощи“.

„Доби прес“- 02 963 30 81

и в редакцията:

СИЛВА ЗАКАРЯН – silvaz@mail.com    02 96 94 389, 0888 44 17 44