АБОНИРАЙТЕ СЕ ОНЛАЙН!

Може да се абонирате при същите условия и чрез ДОБИ ПРЕС ЕООД, и във всички клонове на „Български пощи“.

„Доби прес“- 02 963 30 81

и в редакцията:

СИЛВА ЗАКАРЯН – silvaz@mail.com    02 96 94 389, 0888 44 17 44

  Избери абонамент:
  Жената днес
  България Европа
  3 месеца
  6 месеца
  12 месеца
  Жената днес и Наш дом
  България Европа
  3 месеца
  6 месеца
  12 месеца
  Жената днес и VOYAGE
  България Европа
  12 месеца -
  Наш дом и VOYAGE
  България Европа
  12 месеца -
  Наш дом
  България Европа
  3 месеца -
  6 месеца -
  12 месеца -
  Можете да подарите ваучер с абонамент за (най-малко) 4 броя на списание VOYAGE, след като го заявите на тел. 0888 835796 или 0888 469968. Самият ваучер се получава безплатно на оставения от вас пощенски адрес.
  VOYAGE
  4 броя

  Начин на плащане:
  „ПИБ АД“
  „РИС ООД“
  Гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер 23
  IBAN BG28FINV915010BGN00312
  BIC FINVBGSF
  Ще бъдете препратени към ПИБ.