АБОНИРАЙТЕ СЕ ОНЛАЙН!

Може да се абонирате при същите условия и чрез ДОБИ ПРЕС ЕООД, и във всички клонове на „Български пощи“.

„Доби прес“- 02 963 30 81

и в редакцията:

СИЛВА ЗАКАРЯН – silvaz@mail.com    02 96 94 389, 0888 44 17 44

Избери абонамент:
Жената днес
България Европа
3 месеца
6 месеца
12 месеца
Жената днес и Наш дом
България Европа
3 месеца
6 месеца
12 месеца
Жената днес и VOYAGE
България Европа
12 месеца -
Наш дом и VOYAGE
България Европа
12 месеца -
Наш дом
България Европа
3 месеца -
6 месеца -
12 месеца -
Можете да подарите ваучер с абонамент за (най-малко) 4 броя на списание VOYAGE, след като го заявите на тел. 0888 835796 или 0888 469968. Самият ваучер се получава безплатно на оставения от вас пощенски адрес.
VOYAGE
4 броя

Начин на плащане:
„ПИБ АД“
„РИС ООД“
Гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер 23
IBAN BG28FINV915010BGN00312
BIC FINVBGSF
Ще бъдете препратени към ПИБ.