Interstitial

Жената Днес предлага различни възможности за онлайн маркетинг и реклама – banner ads, native ads, content marketing, promotional games, Facebook и др.

Лилия Попова, 0888 442935, liliapopova@gmail.com

Йоана Гъндовска 0888 373328 jpgun@abv.bg

Ирена Чижек 0888 269688 ichizhek53@gmail.com 

София 1164, бул. Дж. Баучер 23