ЖЕНАТА ДНЕС онлайн

София 1164, ул. „Плачковица“ 1А, ет. 3, ап 4  jenatadnes1945@gmail.com

Редакционен директор

ЛИЛИЯ ПОПОВА, liliapopova@gmail.com  0888 44 29 35

Редактори

ЛИЛИЯ ПОПОВА- liliapopova@gmail.com 

ЙОАНА ГЪНДОВСКА – jpgun@abv.bg

–––––––

Списание ЖЕНАТА ДНЕС

Издател „РИС“ ООД

тел. 02 / 4 224 797, 96 94 197
jenatadnes@rispress.com

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА НА ИЗДАТЕЛИТЕ – МИРА БАДЖЕВА
тел. 02 / 4 244 939
mbadjeva@rispress.com

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ПЕТЯ КРЪСТЕВА
тел. 02 / 4 224 778, 96 94 178, 088 832 04 34
petya5@mail.bg

РЕКЛАМЕН МЕНИДЖЪР – ИРЕНА ЧИЖЕК
тел. 02 / 4 224 777
0888 26 96 88
ichizhek53@gmail.com

ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЛИЛИЯ ПОПОВА
тел. 02 / 4 224 903
liliapopova@gmail.com

ЗАМ.-ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЙОАНА ГЪНДОВСКА
тел. 02 / 4 224 991
jpgun@abv.bg