ЖЕНАТА ДНЕС онлайн

София 1164, ул. „Плачковица“ 1А, ет. 3, ап 4  jenatadnes1945@gmail.com

Редакционен директор

ЛИЛИЯ ПОПОВА, liliapopova@gmail.com  0888 44 29 35

Редактори

ЛИЛИЯ ПОПОВА- liliapopova@gmail.com 

ЙОАНА ГЪНДОВСКА – jpgun@abv.bg

–––––––

Списание ЖЕНАТА ДНЕС

ИЗДАТЕЛ – МИРА БАДЖЕВА

mbadjeva@rispress.com

РЕКЛАМЕН МЕНИДЖЪР – ИРЕНА ЧИЖЕК
0888 26 96 88

ichizhek53@gmail.com

ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЛИЛИЯ ПОПОВА

liliapopova@gmail.com

ЗАМ.-ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЙОАНА ГЪНДОВСКА

jpgun@abv.bg