Цялото съдържание на „Жената днес“ и jenatadnes.com е защитено от българските закони за интелектуална собственост. Те забраняват използването и публикуването на част или на цялото съдържание от списанието и сайта jenatadnes.com без разрешение.