Аз бях невъзможен тип. Поне така ме наричаше жена ми.

Пушех като комин. На обед и на вечеря изпивах по цяла чаша вино.

И макар че се ожених по любов, в компания ставах словоохотлив с чуждите жени, А семейството – направо бях го зарязал. Сутрин оставях млякото да изкипи, не изтупвах чергите и през свободното време четях вестници. Голям недостатък ми бе страстта към таблата. Имах приятел готвач, с когото по цял ден играехме.

Съпругата ми е мила жена, но щом видеше таблата, се вбесяваше и косите й щръкваха като на тигрица. Заради таблата бе готова да ме разкъса на малки парченца като таскебап, но от уважение към мене не го сторваше, а…  припадаше и аз прекъсвах играта, за да търся валериан.

Когато се посъвземаше, печално ме поучаваше:

—  Я виж хорските мъже! Като тебе ли са? Зарязал човекът семейството, и прави каквото си иска. Дори и не помисля, че от такъв тормоз жена му може да хване рак. Опомни се, поправи се, докато не е станало късно.

Но аз бях непоправим.

Според мене няма мъж, който да устои пред жена си. Хан Крум, че е бил хан Крум — твърд и страшен, а както свидетелствува историята, и той по настояване на жена си, в края на живота си възобновил лозята.

Един ден, когато значително бях превишил в моя семеен бюджет перото за валериан, не издържах и казах:

— Е, добре, непрекъснато ми натякваш за хорските мъже. Кажи ми, според тебе, какви са те, та да стана и аз като тях…

Жена ми помисли, че се подигравам и в първия момент настръхна пак като тигрица, готова да… припадне. Но навярно усетила добрите ми намерения, отвърна хапливо:

—  Ти си непоправим.

Стоях пред нея смирен и кротък, решен наведнъж да изкупя и неизвършените си грехове. Жена ми схвана това и рече с  малко приповдигнат тон:

— У-у-у! Змия. Отвътре ме изяде. Какво правели хорските мъже? Отбий се и ги виж…

Когато се поуспокои, с достойнство допълни:

— Хорските мъже, господинчо, тупат чергите. Хорските мъже, господинчо, топлят сутрин млякото за закуска. Не играят като тебе хазартни игри, не пушат и не пият. Хорските мъже, господинчо, знаят как да се държат в обществото и умеят да уважават жените си. Като изляза с тебе, все на тръни стоя. Непрекъснато очаквам да ме изложиш. Или ще изтърсиш някоя глупост, или ще се загледаш подир някоя фуста. Хорските мъже — заключи тя, са къщовници. Подреждат си дома, а ние един пирон да заковем, викаме майстор от промкомбината…

Не опонирах, а окончателно в себе си реших да стана такъв, каквито според жена ми бяха хорските мъже.

Почнах да изтупвам чергите. Топ­лех млякото за закуска. Престанах да играя табла, макар че готвачът се разсърди завинаги. Отказах цигари­те, на обед и вечеря престанах да пия даже и по чаша вода. А когато по празник все пак се наложеше да се съберем с компания, не бях слово­охотлив, не поглеждах чуждите жени, а мълчаливо гледах съсредоточено в една точка на тавана — боях се да не наруша морала. Попитат ли ме за нещо, правех се на глух. Изчаквах жена ми да отговори вместо мене, за да не я изложа неволно. За кратко време станах и къщовник. Купих дъ­ски и сам направих рафтове за биб­лиотека. Измайсторих и неповтори­ми тапети от кадифе за кухнята.

И всеки ден очаквах жена ми да изпадне във възторг, да се хвърли на врата ми и признае, че друг мъж като мене на земята няма. Но тя нищо не предприемаше. Гледаше ме малко подозрително: „Познавам те, стари лицемерино!“

Проявих самоинициатива. Започ­нах да готвя. Изтичвах половин час по-рано от работа и докато жена ми се прибереше, гозбата беше готова.

Но жена ми не е от тия, дето лесно се лъжат. Дума не отронваше за по­стиженията ми. Явно, бях още далеч от похвалата.

Тогава започнах да пера. Взех и да гладя. До такива тънкости усвоих новата професия, че сега и да ме уволнят, не ме е страх — все в някоя гладачница ще се намери топло мес­тенце за мене.

Един ден, когато бях ошетал на­време и бях сигурен, че жена ми и да иска, не може откри пропуск, ре­кох:

– Не си ли доволна от своя съ­пруг?

Тя ме изгледа малко ехидно:

– От утре ще се храним на стола.

– Не ти харесват манджите ми ли?

И жена ми не издържа:

– Абе ти мъж ли си или готвач? — рече тя. — Готви, пере, глади, тут­ка се из къщата и ми пречи. Заврял се в нея като лалугер. А да изведе жена си сред общество, както правят хорските мъже, не се и сеща! Пък и защо ли да я извежда, когато мълчи като глухоням и дума не обелва, за да поразведри компанията. Хорските мъже си купуват финландски библиотеки, изящни, а той сам си май­стори от амбалажни дъски. Стипца. Поне да беше си купил кутия цигари, та да ми замирише малко на мъж, а той — женчо! У-у-у! Змия. Почерни ми дните.

– Е, добре — рекох, — не се ядос­вай. Ще се поправя.

– Не вярвам! — отвърна тя. — Ти си невъзможен тип. Ти си непопра­вим…

И сега отново се поправям; Един мъж, ако държи да има мир в се­мейството, непрекъснато трябва да се поправя.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара