– Опитай се да „стоиш бавно” – добави Дидо със зареян поглед, все едно размишлява за нещо, което е много, много далеч, – ако можеш изобщо… спри! И каквото и да избълва портата на подсъзнанието ти, остани на мястото си! Във всякакъв смисъл! Всичко е илюзия! – после изглежда започна да размишлява върху неща, които му изглеждаха по-близо. –

Много често пътят, който ни се вижда най-пряк и лесен, обикновено завършва с пропаст. Човек винаги има много възможности и много начини да ги постигне. Но по-важното е, че почти всичко зависи от нашето отношение . . . – Дидо отново зарея поглед – Да – прозя се той и след това продължи ведро и шеговито – Животът ни е една дълга линия с надписи около нея. Всеки път, когато се разсеем с нещо, около линията се появява надпис, на всеки надпис линията прави чупка . . . От чупки в кръг се въртим . . . – пак замълча за няколко секунди, все едно обсъждаше нещо наум сам със себе си – да-а, емоциите са конник, който лесно пада от коня. Ще ти разкажа една суфска приказка. И слушай внимателно, защото тази е от най-важните приказки:

„Един султан вървял, бил много угнетен и умислен, така срещнал един просяк. Султанът се спрял и попитал просяка:
– Откъде идваш?
– От ада – отвърнал просякът.
– И за какво беше там?
– Да си взема огън за лулата – отвърнал просякът, – но се оказа, че в ада огън нямат.
– Как така в ада нямат огън?– учудил се султанът.
– Ами така. Управителят на ада ми каза, че там всеки ходи със собствения си огън и излишен огън за даване нямат.”

„Сезонът на миговете“ от Младен Захариев.

Животът е мигове! Редуват се като светулки в здрача, но някои от тях избухват ярко и го променят завинаги.
Да откриеш съкровище, да срещнеш любовта, да осъществиш мечтата си – това открива сезон на мигове в живота на героите в книгата. 
Прави ли ни златото щастливи? Може ли любовта да преобърне живота ни? Има ли начин осъществяването на една мечта да го осмисли? Около тези въпроси авторът Младен Захариев заплита сюжета.
„Сезонът на миговете“ ни отвежда в приключения и търсене на отговори. Потапя ни в съблазните на богатството, очарованието на любовта и търсенето на смисъла – как да живеем.
Животът е мигове! Всички те са безценни. Но някои от тях са като мълния в непрогледна нощ. Един миг променя всичко завинаги.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара