Богати сведения за облеклото с тракийката отпреди две хилядолетия се съдържат в античните монети, сечени в градовете по днешните български земи. Ако първите монети дават по-оскъдна представа за тракийското женско облекло, то в античните колониални бронзови монети от I до IV век научаваме почти всичко за него.

Анализът на нумизматичния материал показва интересна закономерност. Едната страна на колониалните бронзови монети е наситена с митологични и житейски сцени. Облеклото на отделните човешки фигури отговаря по форма и кройка на тракийското и на народите, населяващи егейския свят. Това е времето, когато римският граждански костюм още не е навлязъл трайно в тракийския бит. С чисто римските традиции в облеклото се срещаме при изображенията от другата страна на монетите, върху които винаги се представя портретуваният бюст на римския император или на императрицата.

Основна женска дреха е хитонът. Той бивал с къси ръкави и без ръкави. Кройката му е много проста. Две парчета плат покривали гърдите и гърба, а отстрани полите се съединявали с шев. На раменете двете части на дрехата се прихващали с фибула – метално приспособление, изпълняващо предназначението на безопасна игла и същевременно на украшение. Понякога препасвали хитона над кръста или под него. Имало случаи на двойно препасване, както е при изображението на крилатата богиня Виктория от монетите на Никополис ад Иструм (до с. Никюп, Великотърновско). Преписването е под гърдите и на кръста, като над втората препаска дрехата се издърпвала и отпускала надолу. Равномерното разпределяне на получените гънки в дълги и прави плисета придавали на фигурата строен и изящен вид.

Съществувал къс хитон, който покривал само част от бедрата. С него е изобразена богинята на лова Артемида върху монетите на почти всички антични градове.

Друга част от облеклото, която се среща в античната нумизматика на българските земи, е химатионът. Той е връхна дреха, която изпълнявала предназначението на наметка, на шал. Краищата му се забождали с фибули на раменете или единият минавал през гърдите и заедно с другия се закопчавали само на едното рамо. Можели да се премятат през ръка. а в студено време дори с тях да се покрие главата.

Характерна тракийска дреха е зейрата — наметка с приятно обагрени ивици. Според антични автори дори претенциозните- гърци си я купували и я носели като най-модно облекло.

Нумизматичните данни се подкрепят и при съпоставката им със стенописите от Тракийската гробница в Казанлък. С изразните средства на изобразителното изкуство са предадени най-характерните белези на официалното тракийско облекло. Неговата съвършена форма и греещи багри са израз и на богатия душевен свят на жената.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара