Първият български книгоиздател Христо Груев Данов отпечатал 1230 книги, учебници и атласа, от тях 128 преди освобождението на България от турско робство. Той открил своя печатница с книжарница в Пловдив, с филиали в Русе, Прилеп и Цариград. Още тогава родолю­бивите българи я нарекли „министерство на народното просвещение“.

„Бедността е изпекла човешката енергия“, казва по повод живота на Данов един от първите му биографи Д. Тодоров. Той свидетелства, че бъдещият книжар се родил в „оскъдна къща“ в Клисура на 28 юли 1828 г. Родителите му били безкнижни и Христо отрано започнал да се учи на четмо и писмо. После отишъл в Панагюрище, но учителят му Сава Радулов скоро се върнал в Измир (Смирна), за да завърши собственото си образование, а Данов заминал за Пловдив, за да се до­учи в гръцкото училище. След половин година немотията го хванала здраво, напуснал училище и се захванал с производство на кожи за кожуси и сукмани. Четири години шил, кроил и вапцвал кожи. После отишъл в Копривщица, където по това време се завърнал от учение в Одеса Найден Геров. Там Данов продължил да учи и пеел в църковния хор, защото настоятелството му отделило една стаичка в гробищата. Бъдещият книгоиздател поминувал от храна, раздавана при опелата на мъртвите. В тези мизерни условия той учил при Найден Геров две години и половина. В началото на 1849-а училищното настоятелство го определило за помощник-учител с годишна плата 800 гроша. Скоро напуснал копривщенското училище и започнал самостоятелно да си изкарва прехраната.

През 1856 г. издава първата си книга, календарчето „Старопла­нинче“. Със спестените пари от учителстването си платил на печатариот Белград. В града обаче избух­нала холера и той скоро се завърнал в родната си Клисура. За да преживява, се хванал пак учител. Създал пълен основен курс с че­тири отделения, отворил училище и за момичета. През 1858 г. отно­во отишъл в Белград, където на­печатал четири български книги.

По това време Данов отва­ря в Пловдив и първата българ­ска книжарница. За съдружник привлича Я. Трувчев. Той полу­чава четирите книги и се заема с тяхното разпространение, а Христо Данов отива в Будапеща, където напечатва други четири. Там останал съвсем без пари и тръгнал към България. Из полето ял сух хляб, а като стигнал до Ор­шова, се видял принуден да про­даде част от дрехите си, та да се прибере в родината.

Търговията с първите български книги не потръгнала. Те били предназначени основно за училищата. В градовете обаче има­ло малко училища, а по селата учели все още Псалтира и Апостола и тамошните учители смятали книгите на Данов за ненужни. Тогава на издателя му хрумнала идеята да разменя новонапечатаните книги срещу стари. Пак от безизходица решил, че томчетата му ще наме­рят пазар по панаирите. Десетина години той и Трувчев обикаляли Узунджовския, Русчушкия, Джумайския и Прилепския панаир. Още през 1859 г. първият ни книгоиздател пуска съобщение, че книгите му ще се продават в българските училища в Болград и Велес, както и в българската църква в Цариград.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара