Да се правят дългосрочни прогнози за развитието на човечеството, е интересно занимание, стига да не си въобразяваш, че ще се сбъднат. Особено във времеви план.  Защо пък да не опитам?

2020 – 2030

През последните години се наблюдава „бум“ на разработките на Изкуствен интелект с най-различно предназначение. Началото бе в традиционни сфери като превода, търсенето и сортирането на информация, разпознаване на обекти и лица, експертни системи и пр. В момента „самообучаващите се машини“ превъзхождат човека в много области, изискващи обработка и боравене с бази от данни и интелектуални игри като шах и „го“, а опитите за „творчество“ – музика, изобразително изкуство, художествена литература – са твърде сполучливи, за да бъдат неглижирани.

В края на горния период умните машини ще могат да ни заменят, при това ще са по-добри от нас в повечето от ежедневните ни дейности, като например в администрирането, медицината (и в момента са по-добри диагностици от човека), правото, охранителните дейности, транспорта, търговията, образованието и обучението. Това ще доведе до масова загуба на работни места. Последното няма да има последици както след индустриалната революция (машините няма да изядат хората), тъй като самото производство ще бъде в голяма степен автономно и ще успява да задоволи потребностите. Всъщност общественият сектор ще се насочи предимно към услуги – хората няма да си купуват вещи, а ще плащат за услуги. Не е необходимо да си купуваш печка и съдове за готвене, ако можеш да се абонираш за доставка на храна. Няма да се грижиш за автомобил, ако някой ти обещава срещу разумен абонамент да те закара когато и където поискаш. Всъщност този, който ще те „закара“, няма да е човек, а автономно управляемо транспортно средство. Това като цяло ще е много по-икономически изгодно не само за индивида, но и за обществото като цяло. Автомобилният парк ще намалее многократно, а марките ще бъдат сведени до минимум и унифицирани.

2030 – 2040

Окончателно ще бъде решен енергийният проблем чрез слънчеви ферми в горния край на тропопаузата (намира се на 30 км от Земята). Нови технологии ще гарантират чистота на въздуха и рециклиране на водата. Ще бъде създаден и постепенно усъвършенстван модел на виртуален човешки мозък с невронна структура, благодарение на който Изкуственият интелект ще стане стотици пъти по-мощен и функционален. Заради неговите възможности за анализ и управление все повече държави ще преминават към централизиране на властта и вземането на решения. ООН ще се превърне в  организация с качествено нова роля, трансформирана от актуалните предизвикателства пред глобалния свят –  устойчиво развитие; климатични промени; бъдещето на човечеството. Всичко това ще има и екологичен ефект, при което ще се гарантира по-разумно използване на ресурсите и като цяло ще гарантира стабилност, но увеличената численост на човечеството (очаква се да сме 9 милиарда през 2050 година) ще предопредели повсеместното използване на ГМО и нови технологии в хранителната индустрия. Масовата нужда от протеин ще се задоволява от „производството“ на насекоми, а от тях готварски роботи ще бълват пълноценни менюта с 3D принтирани „пържоли“ и „рибни филета“.

В обществено-политически план също ще настъпят сериозни промени. В повечето развити страни в света, без значение от исторически, религиозни, идеологически и манталитетни различия, ще се обособят 3 класи: елит (ръководна), творческа и излишна. Последната ще се самоопредели по това, дали може да бъде по-добра в нещо от Изкуствения интелект и ще бъде принудена да се съгласи на ограничение на гражданските и човешките й права в замяна на гарантирано безметежно съществуване. Хората от тази класа ще живеят в модерни гета с осигурени развлечения и медицинска дрога и ще се занимават (при желание) с рециклиране. Възможността за движението нагоре по обществената стълбица ще е гарантирано на думи, но много трудно на практика. Новите технологии ще отговарят и за поддържането на обществения ред – в края на краищата те ще са в състояние да „предвиждат“ престъпленията, като ги „усещат“ още на ниво намерения.

Приоритетно ще се работи по създаване на обща философска и морално-етична платформа на човечеството, за да бъдат формулирани понятията „смисъл на съществуване“ и „общи цели на човечеството“. А за да се държат в подчинение „излишните“, ще се създаде нова еклектична религия, която ще е задължителна. Налагането й ще доведе до масови вълнения и дори до война, в резултат на която ще бъдат ограничени правата на най-многобройната класа – включително за размножаване и придвижване.

2040 – 2050

Информационният поток и научните открития няма как да бъдат обхванати от отделен човек. Появата на киборги от първи вид (биологически организми, съдържащ механични компоненти) и от втори вид (роботи, съдържащи биологически компоненти) ще доведе до опасност биологичният вид да загуби превъзходството си (а и контрола) над дроидите. Това ще доведе до преминаване към колективна работа на човешките умове, при осигурен достъп до „колективното съзнание“ и „абсолютното знание“. Ще се имплантират чипове в главите на елита и творческата класа, осигуряващи директна връзка с качените в „облаци“ информационни масиви, както и за комуникация.

Ще стане възможно репликирането на човешкия мозък в друго тяло. Семейството ще загуби смисъл, защото ролята му за отглеждане, възпитание и най-вече за обучение на следващото поколение ще е минимална.

2050 – 2060

Елитът и избрана част от творческата класа ще станат биологично безсмъртни – това е началото на кастата на Боговете. А пък умните  машини ще развият „съзнание“ и  „чувства“ и ще се превърнат в андроиди. Което неизбежно ще наложи създаването на религия, за да ги държи в подчинение.

2060 – 2069

Андроидите се усъмняват в божествената същност на хората, посягат на райската круша и биват прокудени в тъмния космос.

И всички вкупом непотребни ставаме.

Сингулярност.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара