Живеем във време, в което съвременната жена е по-уверена от всякога. Тя е добре реализирана във всяка сфера на живот – здраве и външен вид, работа и допълнителни финанси, партньорски взаимоотношения, приятелски взаимоотношения, социален идеен кръг,  хоби и интереси, личностно развитие. С ясна визия къде иска да стигне и по какъв начин точно да го постигне.

От какво зависи ясната самооценка на една жена?

След навършването на 18 години се предполага, че всеки държащ на себе си човек трябва да умее да поема лична отговорност и да взема решения за подобряване на своя живот и на своята професионална и финансова самостоятелност.

Трябва да има ясни критерии по следните въпроси: „Кой съм аз? Какво умея да правя най-добре? С какво помагам на хората около мен? Как запазвам доверието им в мен? Какви резултати съм постигнал да момента в обмена на знания и умения с другите? Какъв е моят авторитет и влияние в момента?“

С оглед на постигнатото до настоящият момент, жената с ясна самооценка знае кои са силните страни на нейния характер и кога губи увереност. Такава жена е наясно докъде се простират границите на нейното самообладание.

Не се страхува да допуска грешки,

не се страхува да експериментира, защото знае, че всичко това й носи опитност и възможност да експериментира. И по пътя на личностното си изграждане не се притеснява да задава въпроси, не се страхува от критика и лошо, нападателно отношение.

Тя има фокус върху градивните и стойностни неща, има ясни критерии и не се самозалъгва. Гледа реалистично и прагматично на всяка житейска ситуация. Не се сравнява с други жени, защото знае в какво се състои нейната автентичност. Надгражда дарбите и талантите си, тя е добра компания, заради нейната разумност и обективност.

Как да превърнем себе си в жена с добра самооценка?

Съществува една формула, по която се подготвят жените спортисти. Установено е, че само те не изпадат в депресия и неувереност. Защото спазват следния ред – психологическа подготовка, вяра в себе си, предприемане на конкретни действия в посока към целта и анализ на постигнатите резултати.

Психологическата подготовка

разглежда всички възможни варианти на успех и на неуспех. Предимно в неуспеха са слепите зони, в които се крие незнанието ни за технологичния ред, по който се случва определена дейност. За научаването на  правилния технологичен ред трябва да се допитаме винаги до професионалист, т.е  до треньор в конкретната професионална област. Това е човек, който на базата на своите знания, лични наблюдения и опит ще ни даде правилния технологичен ред за справянето с определена ситуация.

Вярата в себе си

е умение да си готов да научаваш нови неща и да си готов да ги приложиш на практика. Да си истински уверен, че това е жизнено необходимо, за да придобиеш опит и дори и да срещаш съпротива и лошо отношение, да не се откажеш от това, което възнамеряваш да направиш.

Според невро-лингвистично програмиране понятието провал не съществува, съществуват само обратни връзки за това доколко си бил подготвен теоретично със знания и до колко си бил психологически смел, да влезеш в конкретна ситуация, с цел да тестваш личните си възможности и ресурси.

Ето защо вместо да спада нашето самочувствие в такива моменти, то трябва да се стабилизира, отчитайки зоните, които сме пропуснали да подобрим, като знания, натренираност и опит.

Част от здравата самооценка

е да се научим да приемаме отговорите НЕ и НЕ СЪМ ГОТОВ, като възможни към момента. Да се научим да търсим нови отправни точки, хора и ситуации, които да ни дадат нова яснота и визия защо нещата, които желаем, не се получават. Това означава да се научим да споделяме и да искаме помощ, когато се затрудняваме.

Само горделивият човек може да счита, че би могъл да се справи сам с всичко, което животът му изпраща като предизвикателство. Това е нереалитично, в природата не съществуват „свръхчовеци“. Жената с ясна самооценка винаги работи върху лимитите на своето его, тя винаги действа от позиция на неутралност и

моли за помощ от нивото на човещина и разбиране.

Защото нейният стремеж е да се разбира с хора, с които се среща по най-добрият начин и да трупа гледни точки, по отношение на възможностите за справяне с различни ситуации.

Жената с ясна самооценка е тази, която е преработила детското си его в посока зрялост и поемане на лична отговорност. Преборила се е с травмите от детството си и комплексите си, и не спира да търси начини на да подобрява своята лична версия, като жена и професионалист.

Само жена, която е наясно коя е тя, като „ценност за другите“ било то, като професионалист и женско същество, би могла да дава – доверие, обич, подкрепа и насоки за развитие.

Такава жена е уверена в своите достойнства, тя не се сравнява и съревновава с другите. Тя е жива по характер, интересна и динамична като личност, спокойна и уверена, защото знае какви резултати дават взаимоотношенията с нея. Тя е енергична и добронамерена. Носи радост от позицията на безусловна любов и споделеност. Не се страхува да бъде искрена и уязвима на моменти, защото в това се състои нейната женственост.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара