Родова магия, родови проклятия, родова карма. Как изглеждат тези понятия погледнати от Земята и от Вселената? Какво означава род във вселенски план? А в земен?

Когато един дух достигне първична структура от атом до духовно присъствие с нужната енергия, се обединява с т.нар. духовна група – монада  която определя цялостния духовен и еволюционен статус както на самата група, така и на отделните духове, който определят нивата й.

Как енергийните картини премахват магии, урочасване, лоши ситуации…

Всеки индивидуален дух се обединява в групи за еволюционно развитие. Всяка група върви заедно в голяма част от различните времеви отрязъци – разбира се, има и сериозно индивидуално присъствие, което пък повдига самото ниво на монадата.

Така създадените структури се формират и наблюдават от Вселенското управление – реакциите, действията и бездействията. Умението на групата да запазва придобитата материална енергия и да я умножава или разпилява, определя и дали духовното развитие ще е забавено или ускорено. Това развитие или застой определят растежа на монадата и дават информация за това каква енергия е нужна за по-стабилно еволюционно развитие на групата, независимо дали духовете в нея се прераждат или вече са достигнали по-високите нива на присъствие.

Когато дадена група „закъса“, към нея се присъединяват високо извисени духове, водачи, които й дават нов полъх, енергия и знания, които да дръпнат развитието напред.

За нашата любима Земя това са пророците, светците, духовните учители.

Темата е много обширна, но в случая ще се ограничим до това какво е род на Земята и какво означава това понятие във Вселената. Защо съществува тази толкова устойчива на Земята мъдрост, че децата плащат за грешките на родителите си. И защо трябва да внимаваме да не натоварим цялата си група с още кармични зависимости, когато страстите ни надделяват над божественото ни присъствие.

Когато трябва да се отработи даден аспект от кармичното присъствие на монадата, една част от духовете в нея, които се намират на подходящото еволюционно ниво, слизат на Земята с определени задачи – споразумения, както общи за монадата, така и еволюционни за самите духове. Тук не бива да се смята, че един обикновен живот значи ниска еволюция за самия дух, а пък един доста силен живот – в публичната сфера или науката, е непременно прекалено висок. Да, разбира се, има определена зависимост, но най-важно е каква е задачата.

Семейството ни тук е родът, монадата.

Духовете от дадена монадна група слизат на Земята и се озовават заедно – в близкото си или в  по-широкото обкръжение, но винаги са свързани с личния ни живот, работата ни. Затова не бива да неглижирате хората, застанали до вас – това сте вие! Това е огледалото в една посока, а от друга – отработването на различни еволюционни задачи. Затова вие виждате в хората и коментирате проблемите, които касаят лично вас. И хубавите неща, разбира се.

Когато става дума за най-близкото обкръжение, рода и семейството, родовата карма – това всъщност са проблеми, които всеки човек от групата трябва да промени. Важно е да се уточни, че в един период, за един живот на Земята, слизат малко духове от монадата – толкова, колкото са необходими в дадения момент. Вселената не прави празни ходове.

В течение на живота някои от хората ще напуснат общия път, защото ще имат други задачи и други свързвания, но в голямата си част хората около вас са от вашата група. Рядко се нарушава този принцип – така се контролира баланса на Земята. Всеки човек ще изпълни своята задача,  доколкото му позволяват силите. Разбира се, това, че сте духовна група, не означава, че няма да има спорове, сблъсъци неразбирателства, желание за надмощие и всякакви проблеми помежду ви, тъй като Земята провокира огромен диапазон от чувства.

Общите задачи за решаване са именно родовата карма.

Родова магия. Как изглеждат нещата тук? Защо магия?

Както е ставало дума, магията е кодирана информационна програма, която променя житейския път на човека. Родовете магии са сериозна кодирана програма, която обикновено е ефирна, но може да бъде и доста по- сериозна. Тези програми се образуват обикновено в планети с полярен статус, тъй като страстите са сериозни и това може да провокира всякакви негативни решения Тези програми нямат давност, те не се рушат с напускането на Земята, както на поръчителя на тази програма, така и на магът, който я е извършил. Защо?

След напускането на Земята от човека, тези програми се превръщат в кармично проявление, в зависимост от ситуацията, която ги е предизвикала. В такива случай обикновено невинни няма. Колко време може да продължи едно такова въздействие? Много време, понякога столетия, докато някой от групата, слизайки на Земята, не приключи този процес. Тук не говорим за безбожие, а за карма. Магията може да даде и опит, и еволюционен растеж, и знания, и информация, и мъдрост, и буден поглед –  да потърсиш помощ.

Магиите са програми, стари колкото света.

Те се създават от силни магове, които имат знанията и уменията да кодират времето напред. И всичко това продължава, докато някой от групата – с мъдър поглед и будно съзнание, не потърси помощ за неутрализиране на процеса.

Родовите магии могат да предизвикат изключително тежки ситуации, понякога повтарящи се с изключителна точност събития, които са чисто земни. Безбрачие, разводи, безплодие, болести, ранна смърт – с повторяемост в рода, често даже в определени години.

Съществува и т.нар. скрита родова магия, където привидно няма нищо.  Няма повторяемост, няма причини, но животът е труден, изпълнен с препятствия, объркан, често доста депресивен и психологически натоварен, изпълнен с тревожни мисли и очаквания за лоши неща, които не закъсняват и се появяват в живота. Тук неприятностите следват една след друга – тежка изолация, омраза, и в крайна сметка – предаване. Този проблем трябва да се види от специалист, защото е доста тънка границата между родовата магия и… лошото възпитание и традиции, модели на взаимоотношения, които детето копира.

Родовите проклятия са доста сериозно нещо,

както родовите магии. Тук личната ни отговорност е много голяма, тъй като това е сблъсък вътре в самата ни духовна група, голям и изчерпващ. Проклятията са думи, изречени от хора в момент на силен гняв, които прогарят аурата и образуват цели дупки в структурите, разширяват пространството и дават възможност за проникване на всевъзможни вмешателства отвън – земни или от астралните нива. Проклятията водят от огромен и неконтролиран енергиен теч до прикачване на ниско астрални присъствия и обсебващи структури.

Този процес е силно кармичен! Запомнете! Проклятията отиват към тези, за които са изречени, но се връщат с удвоена и утроена сила върху тези, които са ги изрекли!

Ще се закачите в нехармоничен енергиен поток и този процес с проклятията може да продължи доста дълго, тъй като се нарушава целостта на самата монадна група, тъй като някои души, разгневени, напускат уюта на самата група и се присъединяват към по-ниска астрална група и се обявява истинска война. Този процес е важно да бъде изчистен и изяснен, за да се получи мир. В голямата си част това са т.нар. обсебвания, които могат да се случат в този живот, но могат да се носят и от минали животи. Огромен дисбаланс. Дори идването на Земята, за да се справите с един такъв проблем, се смята за избор на смелите и за огромен еволюционен растеж.

Както виждате, празен и безсмислен живот няма.

Така че изгонете бързо тези мисли от главата си! С премахването на тези проклятия се маха дърпащата линия, която прави стопове в растежа на самата монадна група. Къде е Бог, може би се питате? В разбирането на проблема, в знанието, в опита , в мекотата да се излезе от тези нискостоящи закачвания. Тук е Бог, в нас самите, и нашата мъдрост да погледнем, да видим, да приемем, да променим.

Как да обясним злобата, завистта, желанието за мъст, отмъщенията?

Тежки думи и още по-тежки решения. Преди всичко, тези чувства са лоши закачвания и още по-лоши решения, който не поразяват само енергията на пострадалия, но и те са бумеранг, който се връща към човека, който ги е изрекъл, връщат се с удвоена сила, тъй като тези думи образуват затворен енергиен кръг.

Внимавайте какво пожелавате на другите, защото то ще достигне и до вас. Помислете, извинете се и… продължете. Простете и поискайте прошка.

Тази негативна енергия е с пулсиращи кръгообразни движения, които закопчават ципа, затварят пространството в доста нехармоничен поток и свалят енергийно човека, в ниските сфери на общуването. Сега, с навлизането на много нови и все силни енергии, този процес трябва за бъде добре разбран и внимателно обследван, за да не се стига до изолационно затваряне.

Когато сте ядосани, е хубаво да се сетите, че не живеете само този живот, а поредния, и да си дадете шанс за по-спокойно разбиране на предизвиканите или провокирани ситуации. Както и винаги, когато сте ядосани, помислете, че вечността е пред погледа ви и има нови и нови шансове. Потърсете помощ, скъпи приятели, ако усетите, че нещо не е в ред, за да не се задълбочават проблемите и да излезете от естествения си път. Бъдете мъдри, за да дадете шанс и на групата, с която вървите заедно и да се поздравите с успехи. И както казахме, когато мислите и думичките са ниски, лоши, опасни, трябва да се излекуват своевременно, а с това да излезете от лошите ситуации, съпътстващи живота ви.

Как да неутрализираме лошите въздействия, да успокоим вътрешния си мир и да излезем от лошите енергийни полета? Един от начините е с помощта на рисувани с енергия-послания лично за нас картини – енергия, която неутрализира лошите въздействия, създава защита и среда за съзидание.

Личният сайт на Цветанка Маринова и контакт с нея.  

Facebook Twitter Google+

0 Коментара