Урочасването е междинно, заслонно състояние на аурата – то поразява аурата във всичките ѝ повърхностни нива.

Как се случва урочасването? Къде се формира този поток? Как се отразява на човека? Какъв отпечатък поставя в земните и вселенски структури?

Урочасването всъщност е междинно състояние, съпътствано с въздействия от различно естество и с вътрешни психологични състояния, които отслабват защитите и поставят човека на

линията на изтощителните състояния.

Тази линия всъщност е много пространна. Тя е урочасване. Тя е болест. Тя е психични разстройства. Тя има общо с обсебващите структури. Тя е и еволюционно състояние – от една страна в ниските астрални повърхности, а от друга – в много високите, и трудна адаптивност към тежките земни енергии.

Тези състояния обикновено се проявяват още в началото на живота – в слабия детски живот и енергиите му, и е добре да се вземат своевременни мерки, преди това да е станало естественото състояние на човека.

Може да се случи и при въздействия, и не само може, а почти винаги при направена магия или отявлен завистлив фон се формира тази слаба енергия, която всъщност отстранява силовите енергийни вибрации и поставя човека в постоянно

униние, липса на емоции, вялост, страх и в крайна сметка не му върви.

Тази линия е много изтощителна и обикновено, ако не се вземат мерки, се достига до обсебвания. Нискоастралните същности използват тялото за свои цели. Тук можем да кажем, че при силна, силова обкръжаваща среда и изключителни амбиции от страна на родителиге или обкръжението се стига до психични разстройства, страхови неврози и дори до по-сериозни обсебващи психични проблеми.

Не е правилно да се смята, че психичните заболявания са генетични, всъщност по-скоро би било правилно да се каже: става въпрос за енергиен фон, който формира тази толкова често срещана повторяемост в семейството. Фонът не се изчиства и така се получава това заразяване от многобройните астрални същности, минаващи или обитаващи дадения дом. Под дом не фиксирам само къща, а и естествената енергия, която семейството носи.

Защо толкова много говорим за семейството?

Защото обикновено урочасването е процес в детска възраст и с дълъг път напред в живота, но може, разбира се, да се появи и впоследствие при хора, пострадали от всякакви въздействия, описвани не веднъж. Но тук е по-рядко получаването на толкова силно изтощение и многобройни болести. Но не е закон. Щом е слабост, тя е заразна. Това е.

Урочасаният човек е много тих, ако можем така да го кажем. Той може да бъде и агресивен, но за много малко. Тих, защото става твърде незабележим. Изолационният фон е характерен за всички въздействия, но урочасването се характеризира с: тихост, незабележимост, вялост, бледост, липса на нужното минимално излъчване и накрая всъщност: болести и тъга, постоянна тъга. Косата е чуплива, тъжна, окъсана.

Хората странят от урочасания, защото усещат присъствието, разбира се – твърде неосъзнато, но чувството за самосъхранение има своето сериозно действие. Това са урочасаните хора.

Древността пристъпва към баения. Ние разглеждаме проблема от позицията на XXI век и мощно променящите се енергии. Тези структури и енергии се разпространяват ниско долу и достигат до глезена на човека. Те захващат точно хода, обикновеното ходене, и затова урочасаният човек не усеща почва под краката си, усеща замайване и, естествено, с времето – нестабилност, която бавно го изолира и затваря вкъщи. Да, страховата невроза в поне 90% от случаите, всъщност е дълго продължило урочасване.

Тази енергията е мрежовидна. Тя се разпростира точно като рибарска мрежа и

оплита краката на пострадалия.

Урочасването образува сериозен паразитен фон, който огражда човека точно като рибарска мрежа. Тези паразити всъщност осигуряват цялостното изтощение, тъй като са многобройни и им е нужна много храна.

Има много практики за неутрализиране на урочасване. Урочасването е енергийно действие, без кодиране на информацията. Премахването става чрез енергийна защита.

Аз предлагам картини за енергийна защита, които неутрализират урочасването и осигуряват на човека нужния енергиен фон, за да излезе от тези изолационни полета. Картините могат да бъдат нарисувани лично за конкретен човек, или с и универсална енергийна защита. Вижте ги тук. 

Индийският адепт Сатя Сай Баба казва: „Докато сме малки трябва да сме оградени със здрава ограда, защото сме като млади фиданки и ще дойдат животните и ще ни изядат. А когато пораснем и станем здрави дървета, същите тези животни ще седнат под сянката ни.“

Facebook Twitter Google+

0 Коментара