Знаете ли, че вече живеем с нова енергия на планетата? Иархава – енергията на забързаното време. Тя е тук от 21 декември 2017 г. Започна да навлиза на Земята преди две години, в малки количества и постепенно. Тя е най-важната нова енергия, която идва, за да забърза времето и да помогне на планетата да направи прехода си от третото към петото измерение. Еволюционно развитие, което чакаме от хилядолетия.

Чувствате ли се объркани? Преследва ли ви чувство на постоянна тревога, очаквате ли непрекъснато да се случи нещо лошо? Или може би получавате панически атаки? Имате ли страхове?

Енергията на новото време е „виновна“ за част от тези усещания. Най-простото обяснение е, че човешкото сърце не може да догони вибрационно ритъма на Земята и времето. И затова се проявяват тези физически ефекти – става ви лошо, вие ви се свят, залитате и т.н., без никаква физическа причина за това. Случва се, защото все още физически сърцето не може да възприеме новите вибрации и да се настрои на тяхната честота. Но, спокойно… въпрос на време е.

Да се върнем малко назад. Преди 7 години, на прословутата дата

21 декември 2012 година,

когато всички със страх очакваха края на света (предсказан уж от Календара на маите), стартира преходът на Земята от третото към петото измерение – резултат от духовното израстване на планетата и нас, хората.

Този преход събужда многобройни енергии. И за да не се получат големи катаклизми, за да не настане пълен хаос в душите ни, вселенските водачи са създали 10 нови полета, земни полета, с различни вибрации, в които да преминаваме по пътя към новото измерение. Но за тях – след малко.

Енергията на забързаното време се характеризира с

3 показателя – сърце, ритъм, време.

Защо ни е нужна тя? Какво ще ни донесе? Тази енергия ще води новото време. Тя ще обуславя времевото присъствие в бъдните векове тук, на Земята. С тази енергия хората ще стартират новото времево присъствие на планетата. Иархава започна своето излъчване на 21 декември 2017 г., точно 5 години след активното стартиране на прехода. Как ще се отрази тази енергия на хората? Какви представи ще обуславя? Как ще изглежда в денонощието ни? Как ще я приемат телата ни и цялата ни същност?

Това е енергията, която ще раздвижи времето, ще засили движението му. Тази промяна се усеща от известно време насам и ще продължи да измества старото, бавно движение на времето, насочвайки ни към петизмерното време. Стандартното време се движи хоризонтално, а тази енергия навлиза и буквално се

„вклинява“ в живота ни вертикално.

Движението на времето и промените му са много сериозно действие. Хоризонталното време е бавно, равно и по своему нехармонично – не влиза нова енергия, просто стоиш в един затворен кръг. Новата енергия Иархава носи движението. В момента живеем в много навлизащи нови енергии. Едните сега идват на Земята, след милиони години отсъствие, другите се събуждат от латентно състояние. Но за тях – друг път. Двата вида енергии на движение на времето ни карат да се чувстваме объркани много често, а понякога и с усещане за повишен, неестествен прилив на енергия.  Същевременно имаме усещането, че времето препуска. Колко дълго ще продължи така, никой не знае точно – въпрос на адаптивност на Земята към новите процеси е.

Сърцето и времето са неразривно свързани в паралелен вибрационен поток и когато се забърза времето, а сърцето е със старите вибрации, то засилва пулса си и излиза от естествения си ритъм, което не е толкова опасно, ако не се получи прекомерен стрес, който може да доведе до чисто емоционални проблеми. Но това е по-малката тревога. Най-сложна в случая е нервната система и хоризонталното движение на времето, което досега осигуряваше естествения баланс и относително спокойното времево емоционално присъствие. Но сега, когато новото движение наруши цялостния, и без това крехък баланс, се случват по-големи чисто психологически проблеми – дисбаланс, панически атаки, обърканост. Тези процеси ще са по-малко активни или въобще няма да съществуват при хората, направили прехода, преминали в едно от полетата, създадени за адаптацията ни по пътя към петото измерение.

Да се върнем сега на полетата, наречeни RCS.

От 12 до 21 декември 2012 година се осъществи началото на така дълго чакания преход на Земята към по-високо ниво. Всъщност преходът бе поетапен. Той започна още през 1989 г., може да се каже, че тогава се заложи началото в по-интензивен план.

Какво се случва с хората?

Всички хора, избрали да направят прехода във физическа реалност, са подготвени и приели това предизвика- телство още преди идването си за този живот на Земята. С годините са се формирали така необходимите им енергийни и физически структури за този миг. Това не е процес за един или два месеца.

Преминаването през прехода се извършва в 10 измерни полета на Вселенската система RCS. В тях вече се намира информацията за житейския път на всеки от нас. Нашите духове сами са избрали да изместят основните и важни ситуации в тези полета, с цел след преминаването всичко касаещо еволюционното ни по-високо проявление, както и важните срещи, хора и събитията, да се проектират и осъществят от нас в една по-чиста и по-позитивна в своята същност среда.

И сега стигнахме до същността. За да преминеш, трябва да избереш да преминеш. Трябва да вярваш дълбоко и непоколебимо в прехода.

Много важен фактор за живота ни след преминаването е да попаднем в поне едно от тези десет полета, формирани като полета на проекцията, създадени за дом на преминалите. Друг важен фактор е знаем каква ни е целта. Към какво се стремим? Ако има ясна и конкретна цел, човек попада в точното измерно поле от тези десет, носещо информацията и силата за осъществяването на пътя му. И точно този избор ни дава възможност да не изпаднем във вакуума на самото преминаване.

А каква трябва да е целта?

Питате колко духовна трябва да е целта, която ще оправдае избора ви? Сега ще обясня. Преминавайки, вие вече сте на ново енергийно ниво, което по своята същност няма да носи, както и да позволява негативизма, в който живяхме досега. Така че поискайте! Чуйте гласа на душата си! Кажете ясно, силно и точно! Какво ще осигури спокойствието ви за по-нататъшния ви живот на Земята?

Не се страхувайте – искайте!

А как ще разберете избрани ли сте да преминете? По вярата! Ако вярвате в преминаването, значи сте в този път, ако ли не – не е дошло времето.

Ако не сте готови, ако не вярвате дълбоко – не го правете, може да е опасно!

Тези десет полета са отворена система, в тях постоянно се присъединяват все повече и повече хора, които осъзнават себе си и желанието за промяна и преминаване. Това продължава години. Не е правилно да се смята, че сега една група минава, затваря се вратата и край. Вратата остава отворена за осъзнаващите себе си.

Можем да поговорим какво представляват тези десет полета. Те са една нова база – нека така да я наречем, на съществуване, която разделя  Земята на многоизмерно пребиваване. Какво е разделението и как се осъществяват контактите между хората, в едно семейство, да речем , където един или двама човека са преминали, а другите са си в стария ни, добре познат свят? Е, това е още една задача за преминалите –  компромисното отношение в семейството, обществото, цялото. Разбира се, има и ще има много противоречия, раздели, нарушаване на хармонични отношения, сблъсъци. Но когато сте направили избора за преминаването, вие ще сте в по-стабилно поле. И това ще стабилизира и общото цяло, било то семейство или работно място.

Отново и отново изборът излиза на дневен план. Сега да се върнем към уюта на тези десет измерни полета за преминалите. И как изборът ще  определи в кое поле ще попаднете? По изказания ясен, точен и безотказен избор. Вашият избор. И не е детската градина, в която днес искате едно, а след няколко часа – друго. Да, и в тези нива можете да променяте избора си, но по-целенасочено, попадайки в различните полета в зависимост от задачите в живота ви.

Какви са полетата?

Както се сещате, те са чисто земни – бизнес, работа, семейство, любов, приятелства, срещи. Като тук уточнявам – срещите са по-целенасочени, по-еволюционно издържани, по-силни. Всичко можете да искате в тези полета – в тях има всичко, но поставено на друго стъпало. Парите пак ще  са си пари – благоденствието също, но разбирането и отношението към тях – по-различно. Самото ниво възпитава поведението ви!

Не забравяйте да поискате съзнателно да преминете в някое от тези полета. Ако се случи несъзнателно, без ясно желание и цел, можете да попаднете в нулевото поле и да започнете да живеете с усещане за загуба на посоката, без да знаете къде се намирате и какво искате.

Целта е да достигне Земята до петото измерение, където няма минало, бъдеще и сегашно – всичко ще се вижда в една права линия. Няма да има и тайни за погледа. А телепортацията най-вероятно ще е най-естественото нещо.

Ако искате енергийна помощ за плавно преминаване и адаптация в Иархава енергията на забързаното време и избраното от вас поле, за да се чувствате хармонични, силни и успешни, може да го направите с енергийна картина.

Живот във Вертикала. Ние, хората на Земята, избираме и живеем в една от двете енергии: Хоризонтала – огромен процент от хората, и Вертикала –  смелите, силните, хората, желаещи да успеят. Ако ви харесва този начин на живот и сте готови за сериозни житейски промени и движения – позволете си го! Това е невероятният подарък на Вселената в тези времена на сериозен еволюционен преход. Ако не вярвате достатъчно и не сте готови – не си правете експерименти.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара