Как говорим? Какви думи казваме? Как тези думи оформят ежедневието ни? Как се превръщат в програми? Как се неутрализират от силата на противоречивия поток на мислите ни? Как думите придобиват силата на заклинания? Какво е заклинателна дума?

Как говорим?

Според вселенските учители всяка изречена дума се озовава в едно от шест енергийни полета на различни нива. Попадайки там, думите оформят ежедневието ни, както и целия ни житейски път. Думата носи материален заряд и формира полето на живота ни. Тя може да е силна и смела или слаба и нещастна, носеща заряда на пораженческото мислене.

Как енергийните картини премахват магии, урочасване, лоши ситуации…

Зарядите на думите заедно образуват енергийния фон както на човека, така и на целия дом и обитателите му. Тази програма започва да действа с първата изречена дума от малкото дете и преминава през целия ни живот.

Всеки от нас живее в програма с огромно количество думи, които в голямата си част са твърде противоречиви. Думите ни са свързани главно с нашите човешки очаквания и искания. А всяка от тях натиска Enter на компютъра и създава програма. Целенасочена и силна, или слаба и неосъществима.

Какво се случва, когато говорим?

Веднъж изречена, всяка дума попада в едно от шестте полета, в зависимост от смисъла и силата на енергията, която влагаме в нея. Това е процесът на житейския път. Този процес определя силов и успешен ли ще е животът ни или труден, тромав и изпълнен с недоволство. Самият поток на думите е свързан основно със задачите, които сме си поставили преди да дойдем тук на Земята за този живот. И този поток на думите се наслагва хоризонтално и оформя живота ни.

Когато думите са слаби, неуверени, несигурни, това говори за ниско поле и слаба енергия. И трудно се осъществят очакванията ни. Когато потокът е хармоничен и спокоен, тогава всяка дума излиза от душата ни. Енергийният канал е чист, лек и приятен. Енергията – обаятелна и красива, а животът ни – спокоен и осъществителен. Енергията се плъзва около нас и ни обгръща с воала на любовта, успеха и силата. Погледът е ясен и това прави процеса точен и минимизира грешките. Говоря за идеалния вариант, който е доста труден, когато живеем във вихъра на многобройни страсти, но пък е добра цел. Много често думата „хармония“ придобива почти порочен смисъл, ако се използва като лозунг, добро пожелание, а не като естествена реалност. Но не е невъзможна.

Енергийните картини на Цветанка Маринова

Следващият и най-важен проблем са

противоречивите думи.

Днес те са силни, уверени и готови за реализация. Но… след няколко часа потокът се разколебава, увереността изчезва или се забавя. И започваме да търсим обиколни пътища или да се отказваме от дадената програма, която сами сме създали. И понеже думите не се губят, те не си отиват, започва наслагване на дума върху дума, което води до сблъсък на дума в дума. Тогава се получава ефекта „обратен старт“, в който човек по-бързо или по-бавно се изтощава от колосалната загуба на енергия като следствие от този постоянен сблъсък и заживява само в мечтите си с минимална възможност за реализация.

Думата и силовото изразяване

Този процес е доста заповеден и агресивен, най-често присъщ на хора, които не говорят, а заповядват. А думата е жена – тя е с изцяло женска енергия, а жената, женският дух, не обича заповеди. Което, за съжаление, не означава, че силата на агресията няма да я подчини. Този процес е подчинителен. И думата на жертвата губи обаянието си и става тиха и уплашена.

Човекът, попаднал под заповедни и агресивни въздействия, губи своята индивидуалност и се превръща в плахо и зависимо същество. Агресивните хора са доста трудни и те самите са изпълнени с комплекси и огромен хаос. Но силата подчертава надмощието им. Виждали сте неведнъж такива хора. Те всъщност са много нещастни, защото тази противоречива, силова енергия буквално ги захлупва, което с времето напред и ситуациите изхабява привидно устойчивата дума и правят човека доста слаб и опасен.

Думите със силата на програми

и как думата става програма Както казах, почти всяка дума влиза на определено енергийно ниво, определена програма на мисловното енергийно поле. Думите ни се записват в различните полета и силата е в количествения превес – позитивното може да занули негативното и обратото. Това от своя страна е отново изборът, който ежедневието формира в нас. И, ако си буден, можеш да го видиш и усетиш и промениш. Променяйки думите, ние променяме естествено живота си, защото започваме да акумулираме енергията от по-високия източник и това плавно променя ежедневието ни. Стига да има елемента на постоянство в думите, които изричаме.

Но, за съжаление, със същата сила можем да паднем и в по-ниско поле, ако задържим потока на нехармонични, уплашени, недоволни и нещастни думички.

Но трябва да кажем, че процесът с изречените думи е форма на изпитание, силно кармичен, което го прави с еволюционна значимост. Така че човек трябва да се научи да говори, да използва думичките правилно. Това от своя страна оформя и програмата на живота ни. И така се образува дума-програма.

Дума-дрънканица

Тези думи също са изключително важни, защото те могат да покажат както позитивни искания на духа, така и лоши, изразяващи събран гняв, обида, завистливи думи. Защо? Защото думите дрънканици се изразяват, когато сме отпуснати, спокойни, лежерно отваряме душата си пред близки хора, не се срамуваме или страхуваме.

Това е подсказката, така да се каже, за една посока за очаквания, които сме приспали, а в друга посока – на гняв и недоволство. Тук, ако си повишим вниманието, може да разберем какви ветрове обладават мисловните ни процеси и да ги променим.

Защо не се случват програмите, които си програмираме?

За да се случи една програма, тя трябва да бъде изказана на глас силно, ясно и точно. Този категоричен тон говори за готовност, толкова необходима за осъществяване на мечтите ни. Готовността е основата на пътя на реализацията. Ако сме готови – ще стане. И тук е завръзката или развръзката. Изречените думи от нас са постоянна величина или са моментни. И след разколебаването започват да се появяват всякакви сложни паразитни файлове.

Следващото нещо е програмата и възможностите ви и изречената дума. Това е много важен показател, защото програмата е свързана с насочената цел или подобието. Вие сте обидени и искате да докажете някому или на света кои сте вие? Възхищавате се и искате да приличате на някой, който във важите очи е успял? Тогава вие не живеете вашия живот, а се стремите да живеете неговия, но в този случай цялата енергия, която влагате, всъщност отива да захрани пътя на човека, на когото искате да приличате. Ако искате да доказвате нещо някому – пак се случва същото. Така работи енергията. Защо е така? Защото духът ви сърдит и нещастен, тъй като вие го предавате, смятате се за нищо, а това формира пътя на пораженческото мислене и думичките, които ще кажете, ще оформят потока и случващата се енергия.

Когато искаш да приличаш на друг човек, загубваш себе си и собствения си път, отклоняваш центъра на целите си, енергията пада и изчезват ситуациите, няма какво да ти се случи. Обичайте себе си, за да оцените и обичате живота на земята и хората. Това да искате да приличате на някого, не фиксирам дори човек, а модел, е тих зависим гняв и точно затова не носи в себе си положителен енергиен заряд и захранващата единица, която да ви даде реализация и успех. И така, този обаятелен енергиен поток на хубавите думички се неутрализира и става зависим. Това нарушава вътрешния ви мир и заразява микроклимата, който сте си създали, и ви прави нещастни. Харесайте себе си и собствените си мисли.

Не се укорявайте постоянно. Не се упреквайте. Когато мислите лошо, значи е време да се лекуват думичките, които изговаряте, а това винаги е свързано с пренебрежението, което изразявате към вас самите. Един автотренинг е хубав начин да се лекувате.

Как стават думите със силата на заклинания?

Това е много обширен въпрос. Думите стават заклинания с код и магическа информация, но в някои случаи може да бъде и обикновено действие – когато ги изречете с прекомерна сила, резултат от нараняване, гняв, болка и ревност.

Обикновено, за съжаление, това са лоши и доста опасни програми, тъй като така изречените думички носят много силов заряд. Вие не можете да ги програмирате, нито нарочно да се настроите да ги изречете с тази сила. Но може да създадете проклятие неволно в състояние на силен афект.

При изречените думички този поток на болката прогаря аурата като разтопена лава. И това е тежък проблем, който руши целостта на енергийните ви структури. Има обаче и заклинателни думи със силата на обет. Тези думи са много прекрасни, но трябва предварително да бъдат добре обмислени и задължително запомнени. Те са думи на обета към вас самите, което има силата да активира сериозни позитивни процеси, стига да е осмислено първо и да носи нужната вяра, за да не остане само „хвърлена дума“. Празни пространства няма – не е хубаво да остава като неизпълнено действие.

Следващите заклинателни думи са думи на раздяла. Те носят винаги силата на заклинателна дума. Раздяла във всякакъв план – със съпруг, приятел, всякаква раздяла, та даже и раздяла с предмети, дом, пари, имоти. Думите, които казваме в такива моменти, носят силата на заклинание поради силните емоции. Затова е хубаво преди да влезете в дом, в който е живяно, да се неутрализира напълно старата енергия и да се направи защита, за да се избегне заразяване със стари паразитни програми. А за човека, който е напуснал дадена любов, както и пострадалия от раздялата, трябва да се успокои енергията, за да се избегнат фатални програми. Думи на раздяла с поредния живот Това са няколкото думи, които човек изрича преди да напусне порения живот. Това са изключително важни думи, защото те носят силата на заклинание задължително. Хората трябва да бъдат информирани и готови за тези мигове. Защото точно тези думи чертаят отворената врата за следващия живот.

Сайтът на Цветанка Маринова

Facebook Twitter Google+

0 Коментара