Свързани сме с нашето жилище по същия начин, както сме свързани с тялото, с дрехите си, с приятелите си. И промени в една част на свързаната система задължително променят цялата система, казва консултантът по фън шуй Алексей Скобликов.

Алексей Скобликов е консултант по класически фън шуй. Руснак, роден е в Санкт Петербург, живял известно време в България. Завършил е приложна механика в Санктпетербургския държавен политехнически университет. Работил е като инженер, програмист, бил е директор на софтуерна фирма. Увлечението му по древното китайско учение започва благодарение на приятелите му от Международния форум фън шуй в Русия Анатолий Соколов и Светлана Беляева. От 2005 г. интересът му става все по-голям и Алексей започва да учи сериозно. Завършил е редица курсове по фън шуй, някои от които при Майстор Реймън Ло. Занимава се и с предсказания по метода И Дзин.

Дава консултации заизбор на парцел за жилището;избор на жилище според индивидуалните фън шуй формули на членовете на семейството;дизайн на ландшафта, архитектурата и интериора на жилището, където работи в екип с архитект и дизайнер;избор на благоприятни дати за важни събития;оценка на по-ефективни посоки за дейност в различните периоди от време според стълбовете на съдбата;индивидуални предсказания по системата И Дзин на краля Вен Ван (Кен Фон).

Г-н Скобликов, какво е фън шуй и защо той е важен за живота ни?

Фън шуй е наука, но и изкуство за създаването на хармонична среда за работа и живот на човека. Под това определение, естествено, попадат и интериорният дизайн, архитектурата, екологията… Всички съвременни специалисти по фън шуй или трупат знания в тези области, или търсят помощ от професионалистите в тях.

Обаче фън шуй предлага нещо повече. Той отваря очите ни за очевидните неща, които оказват негативно въздействие върху ни. Например фън шуй ясно казва, че не е добре да има масивни книжни рафтове над работното място или леглото, че острите ръбове на колоните или съседните сгради ни заплашват и това го чувстваме подсъзнателно. Че офисите, в които няма прозорци, не създават атмосфера на приятелско, свободно и продуктивно общуване. Че има разлика дали живееш на 1-ия, или на 16-ия етаж. Това го разбира всеки, който има някакво въображение. Ние поемаме по същия начин характеристиките на своето жилище, както мъжът и жената в една двойка поемат качествата един на един друг. Знанието за тези зависимости ни дава възможност да променяме живота си само с пренареждането, ремонта или – като крайна мярка – смяната на жилището.

Освен това във фън шуй съществуват много по-тънки и точни формули, които ни разкриват връзката между посоките на света, периодите на времето и нашия живот. Произходът им не е чак толкова ясен от логическа гледна точка, но практиката на правилното им използване доказва ефекта им.

Отдавна се занимавате с фън шуй, имате ли обяснение как точно енергиите влияят върху нас?

Можем да потърсим отговора във физиката. Обектите са свързани и си влияят. Всички сме в едно пространство, в едно информационно квантово поле. Наблюдателят става неотделима част от физическия експеримент и неговото отношение влияе върху хода на експеримента. Нашите лични привързаности, чувството ни за принадлежност или обладание правят информационните връзки още по-силни. Така нещата заживяват синхронно като близнаци или като свързани фотони, между които няма физическа връзка, но има информационно единство, подобност.

Ние сме свързани с нашето жилище по същия начин, както сме свързани с нашето тяло, дрехи, приятели. И промени в една част на свързаната система задължително променят цялата система – без разлика дали това става през обясними или необясними механизми. Във фън шуй някакви фактори влияят върху нас през психиката, през вкоренени в ума ни шаблони – като острите ръбове, които приличат на зъбите на хищниците от каменния век.

В Китай някога са строили след внимателен анализ на всички околни фактори. Днес масово живеем в апартаменти, построени на някакво останало празно мeстенце, с най-разнообразни архитектурни решения, които не отчитат въобще кой ще живее в жилището. Можем ли да коригираме наличните негативни енергии в тях?

Първо да уточня, че само императорските дворци са се строили след внимателен анализ. Обикновените хора са имали същата базова информация за фън шуй, която всеки грамотен човек днес може на намери в книжка „Фън шуй” за 5 лева. Така че истинските знания са голяма рядкост и сега, както и преди.

Разбира се, ние не можем да завъртим целия блок, както ни се иска. Даже собственикът на блока трябва да се съобразява с градоустройството, комуникациите и т. н. Обаче имаме възможности, които не са съществували в древен Китай. Имаме дрелки и много други инструменти, стотици видове цимент, съвременни строителни технологии и материали. Сега вече не е чак толкова сложно да завъртим посоката на входната врата на 10 градуса. Един майстор ще го направи за няколко дни, с почивките за бира.

И разбира се, във фън шуй има и многобройни варианти на коригиращи средства като огледала, фонтани, кристали… обаче те са само коректори. Не е възможно напълно да махнем вредните влияния от неблагоприятна посока на света с едно огледалце.

Как да различим класическия фън шуй от т. нар. „поп фън шуй”?

Всички книги по класически фън шуй ползват китайската терминология и йероглифи. Един от основните признаци на поп варианта е „сектор на любовта, на семейството, на кариерата…”. В класическия фън шуй няма такива неща. Те са били измислени в края на XX век в Америка от един американец от китайски произход – Томас Лин Юн.

Истинският консултант по фън шуй трябва да има специален, качествен китайски компас с различни таблици и формули, изобразени на него. И туристически би свършил работа, но точността им не е толкова висока, а отсъствието на формули бави работата.

Кои са основните неща, които трябва да избягваме в жилищата си – тия, които неизбежно водят до неблагополучия?

Бъркотията и мръсотията. Занемареното жилище показва, че човекът не иска да се грижи за нищо и най-естественият резултат от такъв начин на мислене и живот са големи проблеми.

Много е опасно да има жълта 5-ица в посока на входната врата.

Жилището трябва да ви радва. Влагайте енергия и любов си в него. Мой приятел сега пътува из Тибет и казва, че и обикновените селски жители правят къщите си много красиви, въпреки че никой освен тях самите не ги вижда. Правят го за себе си – да ги радват.

Острите ръбове и греди също трябва да се избягват.

Следвайте препоръките на школата Ба Джай. Изчисленията за себе си може да направите на различни сайтове.

Много е полезно да има планина или други блокове зад вашия дом и да има площад, двор, някакво отворено пространство пред блока.

Обяснете ми повече за жълтата 5-ица? Какво представлява, защо е страшна, защо се мести всяка година?

Школата на Летящите Звезди изследва 9 вида енергии, които се казват „Звездите”, но нямат толкова плътна връзка с астрономията. Всяка звезда има собствен характер, влияе по различен начин върху хората и събитията. Например 8 означава богатство, 2 – болести, 3 – разговори и реч… Всяка звезда има своето положение във всеки период от време. Всяка година има своята звезда, всеки месец и ден имат своите звезди.

Активните действия в сектора или посоката на една или друга звезда я активират. 5 е звездата на Императора и не бива да я тревожим. Входната врата в посоката на 5-ицата или ремонт вкъщи в сектора на 5-ицата няма да дават благоприятни резултати.

Колко древен е фън шуй?

Много древен. Има открити могили от 6000 г. пр. н. е., уредени съгласно основните принципи на фън шуй. Основните формули се появяват около 3000 г. пр. н. е. Автор им е Фу Си, крал на едно китайско племе. Според легендата появата на схемата Хе Ту (с много важно значение във фън шуй) е следната: Фу Си седял на брега на Жълтата река, когато изненадващо се появил кон с глава на дракон и кожа на риба. На гърба му била изобразена тази схема – карта на 9-те летящи звезди. Това се случило приблизително през 2205 г. пр. н. е.

Може ли да се каже, че фън шуй е част от религията на китайците?

Може ли да се каже, че физиката е част от религията на европейците? Не.

Всъщност сред европейците има доста атеисти, които вярват точно в законите на физиката.

Китай никога не е имал една-единствена религия преди появата на Мао и комунизма. Будизъм, даоизъм, конфуцианство (по-скоро модел на идеалното общество), разни видове шаманизъм… Китайската метафизика като вид знание се развива паралелно, във връзка, но не като част от някаква религиозна система.

А каква е връзката между фън шуй и китайската астрология?

Фън шуй, И Дзин, Ба Дзъ (четирите стълба на съдбата, вид китайска астрология), Ци Мън Дун Дзя (друг вид предсказателни методи), традиционната китайска медицина – всичко е основано на едни и същи базови идеи като „ин” и „ян”, 5-те елемента, 8-те триграми, 64-те хексаграми…

Очевидно е сложно и не всеки би могъл сам да се справи. Колко често вие като консултант виждате благотворното или негативното действие на фън шуй в един дом?

Всеки път когато правя анализ и хората използват моите препоръки, виждам добри резултати.

Какво съветвате семействата, когато личните им хороскопи са различни и предполагат съпругата да спи на изток, а съпругът на запад, например? Доколкото знам, посоката на спане е едно от най-важните неща.

Няма готово решение. Винаги трябва да се гледа конкретната ситуация. Всяка посока не е само лоша или само добра. Ако мъжът печели повече пари и това е важно за семейството, ще сложим леглото в неговата най-добра посока. Ако жената има разклатено здраве, ще търсим полезната за нея посока. Има и различни градации. Хуо-хай например означава малки неприятности. Ако единият съпруг ще спи в полезна посока, а другият в Хуо-хай, това е добро решение за двамата. Намирането на индивидуални решения е най-важната част на работа на консултанта. Останалото го има в книгите.

Кои са най-важните неща в интериорното решение на дома – леглата, входната врата, печката, коридорът?

Всичко е важно за хармонията. Леглата, вратите, печките, прозорците, вратите, дължината на коридорите, блокът, ландшафтът, формите на околните сгради, планини… Всичко е важно.

Някъде четох, че неблагополучията на Русия се дължат на лошия фън шуй на Кремъл.

Според мен Кремъл има прекрасен фън шуй и Русия е благополучна държава.

А революцията, Втората световната война, Сталин…?

Сега сериозно за историята на света според школата на Летящите Звезди. Периодът 1904-1924 г. е бил под управлението на звезда 3, която отговаря за речта – оратори, лидери, млада, пролетна революционна енергия, светкавични решения…1924-1944 е със звезда 4 – развитие, артистизъм, любов, сексуалност, култура, литература, скандално изкуство… 1944-1964 се свързва със звезда 5 – екстремизъм, „крайност на Императора“, невярна информация (пропаганда), катастрофи, бедствия или изключително богатство (за хората с изключително положение). 1964-1984, звезда 6: възрастни мъже получават власт в обществото, структура, армия, наука, технологии, организираност, стабилност, базирана на силата… 1984-2004 или звезда 7 – уста, комуникации, общуване, интернет, мобилна телефония, млади жени, еротизъм, бързина, ново повърхностно знание, лекомислие… И 2004-2024, звезда 8: благополучие, млади хора, ново дълбоко знание, иновации, семейни ценности, религиозност…

Освен с фън шуй вие се занимавате с индивидуални предсказания по системата И Дзин. Как виждате нейната достоверност в практиката?

Има две неща, които се наричат И Дзин. Първото е книга, написана от краля Вен Ван и редактирана от моралиста Конфуций. Тя е сбор от афоризми, подредени според логиката на 64-те хексаграми, но използването на тези афоризми в предсказателна практика не е лесна работа, защото смисълът им не е ясен, а преводите са твърде адаптирани.

Предсказателната практика не се опира на афоризмите. Интерпретацията на хексаграмата се прави индивидуално, в зависимост от ситуацията и въпроса на човека, и също така в зависимост от астрологическите характеристики на деня.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара