Aко и вас ви терзае темата за болката в живота, за горчивината, която неизменно присъства в дните ви, за всички болезнени разочарования, трудности и изпитания, то тази притча е зас вас!

Един възрастен учител в Индия се уморил от постоянните оплаквания на ученика си. И тъй, една сутрин го изпратил да донесе сол. Когато се върнал, учителят накарал недоволния младеж да изсипе шепа сол в чаша с вода и после да я изпие.

  • Какъв вкус има? – попитал той.
  • Горчив – отвърнал ученикът.

Учителят се подсмихнал, а после казал на младежа да изсипе същата шепа сол в езерото. Двамата отишли мълчаливо до близкото езеро и когато ученикът хвърлил шепа сол във водата, старецът рекъл:

Пий сега от езерото.

Когато водата докоснала устните му, учителят отново го попитал:

  • Какъв вкус има?
  • Сладък – гласял отговорът този път.

Тогава учителят седнал до сериозния младеж, който толкова много му напомнял на самия него, хванал ръцете му и казал:

Болката в живота е шепа чиста сол – ни повече, ни по-малко.

Тя винаги остава една и съща. Но горчивината, която вкусваме, зависи от съда, в който се разтваря болката. Затова, когато те боли, можеш единствено да разшириш собственото си възприятие… Не бъди чаша. Бъди езеро.

Разбирате ли, приятели! Шепата сол е неизменна. Тя е част от основното ястие, наречено “Преживяване на планетата Земя”. Даже без тази шепа сол ястието няма да е вкусно и ценно. Няма да усетим нищо от него.

Няма да разберем уроците си,

които иначе виждаме в контрастите.

Но само от нас зависи как ще възприемем тази шепа сол. Ако възприятието ни е тясно и ограничено в тесни рамки, ако виждаме само моментната картина – шепата сол ще бъде тежка, горчива, солена и неприятна.

Но ако съумеем да обхванем случващото се в перспектива, ако успеем да разширим хоризонта си и обхванем всички гледни точки; ако се вдигнем толкова много “над нещата“, ще можем да видим случващото се по един нов, неутрален, не толкова болезнен начин. Току-виж даже успеем да усетим сладостта, въпреки или може би заедно със солта.

От възприятието ни зависи дали ще виждаме “Солта от живота”, която вгорчава дните ни, или ще виждаме “Солта на живота”, която добавя вкус, ценност и знания.

Източник: svoizbor.com

Facebook Twitter Google+

0 Коментара