Жената притежава странна мощ, в която се съчетават реалната й сила и привидната й слабост. Съчетание, пред което мъжът трудно може да устои.

Достойната за обич жена трябва да бъде способна да накара своя любим да изгуби разсъдъка и егоизма си. Тя трябва да притежава всичко онова, което подлудява мъжа и придава величие на душата му.

woman-1774020_960_720

Жената е така устроена, че още в малкото момиченце се отгатва младата майка, а в младата майка се чувствува малкото момиченце. Първото дете е продължение на последната кукла.

Гордостта при жените често се превръща в хитрости, пресмятания, смени на маската и суетни прищевки. Няма нищо по-рядко срещано от жена с гордост на мъж. Една такава жена притежава понякога странно величие. Мъжката гордост, често отблъскваща у мъжа, прави жената красива.

Външната прелест не е завършена, ако не я оживява вътрешна красота. Красотата на душата се разпръсква като тайнствена светлина върху красотата на тялото.

Мъжете възвисяват ума на жените, жените възвисяват душата на мъжете.

Някои казват, че любовта е заслепение на душата. Аз казвам, че липсата на любов е слепота.

Любовта е безкраен егоизъм, който съдържа всички форми на безкористието.

Да обичаш – означава да носиш светлина в сърцето си. Животът може да ви отклони от някоя мисъл, облакът може да скрие някоя звезда, но това не пречи на звездата и мисълта да обитават неизменно, едната – небесните висини, другата
– дълбините на душата.

Любовта е повече от съюз, тя е единство.

Тя е дълбоко, пълно, абсолютно, неизразимо сливане на два характера – страст, мисъл, инстинкт и чувство. За всички видове привързаност в живота е достатъчно да има нежно съгласие в едно отношение, при любовта човек приема в себе си цялото същество на другия. Бащата и синът, майката и детето, братът и сестрата, двама приятели се свързват посредством сърцето, влюбените са свързани посредством душата.

Любовта устоява на всички бури в живота. Тя има дълбоки корени, които се спускат навътре в земята и са недостижими за житейските вихри. В морето на живота любовта не е кораб, а остров. Тя няма котви, а стабилна основа. Макар че този остров е малък, тесен и пуст, вълните напразно връхлитат върху него. Те не могат да го отнесат. Бурята разбива кораба, но се разбива от острова.

В любовта пристъпите на ярост,

безпокойствата, подозренията на ревността, свадите и огорченията се натрупват бавно и продължително, но всичко се забравя и изчезва в миг, като че ли никога не е съществувало. В някои моменти целият плам на любовта се съсредоточава в една искра. Времетраенето на само една светкавица е нужно за такава искра, за да преобърне планина от препятствия и да разтопи и най-твърдата канара. Колко много неща може да изкаже един поглед! Колко много неща може да направи една целувка!

Възхищението е формата, която приема любовта в ума на човека. За жената.

Всяко истинско щастие се изгражда от любов.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара