Стартира второто издание на VIVACOM Регионален грант. В рамките на програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно ниво. Програмата се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право.

1

Общата стойност на VIVACOM Регионален грант е 60 000 лева. Финансирането за всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения нито на броя проекти, които една организация подава, нито на това дали е била сред печелившите в предходна година. Програмата ще подкрепи инициативи със средна продължителност до 1 година, като няма ограничение за сферите, в които ще се реализират проектите.

И в това издание, професионалисти и обществено значими личности от различни сфери ще бъдат част от журито, което ще оценява независимо проектите. Тази година това са Ива Дойчинова – журналист; Захари Карабашлиев – белетрист и драматург; Иван Кънчев – един от създателите на сдружение „Българска история“; Любен Панов – директор на Български център за нестопанско право, които разработиха методологията за реализиране на Гранта; Веселка Вуткова – Директор Корпоративни комуникации във VIVACOM.

Кампанията за набиране на предложения ще продължи до 20  декември 2016 г.

3

За кандидатстване е необходимо идеята да се представи в електронния формуляр: http://vivacomfund.bg/regionalgrant.html.

Печелившите от Програмата идеи ще бъдат обявени през март 2017 г.

За финансиране могат да кандидатстват читалища, училища и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към Министерството на правосъдието. Могат да участват и организации, които са получили финансиране по Програмата в предходната година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

Идеите, които бъдат одобрени и получат подкрепа, ще бъдат представени на www.vivacomfund.bg и на Информационния портал за гражданските организации в България – www.ngobg.info.

Общите условия и правилата на Регионален грант 2016 можете да намерите на интернет страницата на VIVACOM Fund: www.vivacomfund.bg

Facebook Twitter Google+

0 Коментара