Синдром на престижа

Той включва самолюбието, честолюбието, гордостта. Среща се както при мъжете, така и при жените. Активна и компетентна в своята работа, личността държи на своя авторитет, воюва за социална територия.

Емоционалният синдром

Качествата на характера, които преобладават, са веселост, бодрост, жизнерадост, откритост. Този тип личности се открояват с висок жизнен тонус. Те са приятни партньори, събеседници, съпрузи.

Интелектуалният синдром

Брачните партньори имат силно развито чувство за самоанализ, самооценка, самокритичност, самовнушение. Притежават ярко изразени способности за ориентация и саморегулация. Умеят да балансират отношенията с другия партньор.

Синдромът „Еманципация“

Характерен е за съпругите. Личността е в непрекъсната борба за престиж, самостоятелност и уважение от страна на партньора. Живее със самочувствие за превъзходство, неспособност за адекватна самооценка. Често изпада в състояние на хистерия, което се отразява върху стила на отношенията и води до конфликти. При такива съпруги бракът е неустойчив. Ако все пак се запази, у брачните партньори се създава конфликтен стереотип на поведение.

Синдромът „Пер Гинт“

Среща се и при мъжете, и при жените. Отличителни особености са самовлюбването и самовъзхитата. Тези съпрузи имат фалшива представа за себе си, ранима чувствителност, грандомания, кокетство. Този синдром се наблюдава в два варианта – пасивен и активен. Пасивните пергинтовци се отличават сьс затвореност, отчаяние, песимизъм. Активните са конфликтни, с повишено самочувствие. И двата варианта изострят по свой начин брачните отношения.

Донкихотовски синдром

Преувеличаване на оценките и неадекватност в поведението, емоционална ранимост, затруднения при социално- психическата адаптация. Този тип личности се отличават с повишена склонност към конфликти.

Синдромът „Хигия“

Среща се изключително у съпругите. Жените имат изострена чувствителност към реда и хигиената в семейството. Отличават се с педантичност, консерватизъм, наблюдателност, избухливост, бъбривост. Повишените им изисквания са причина за конфликти не само със съпруга, по и с децата. Готови са да направят скандал за съвсем незначителни неща.

Синдромът „Амон Ра“

Свързан е с особеностите на мъжката природа, отличаваща се със сила. Тези личности са недоверчиви, прибързани, избухливи, конфликтни. Амон Ра е богът в образ на мъж с овнешки рога.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара