Национална мрежа за децата изпрати отворено писмо сигнал до отговорните институции, във връзка с риск от насърчаване на деца и младежи към хазартни игри чрез реклама на Билет „Шоколад“ на Националната лотария с участието на момичета от Националния отбор по художествена гимнастика.

„Като обединение на 150 организации в България считаме това за грубо нарушение на етичните и законови норми, които защитават децата и младите хора от заплахи за тяхното развитие и злоупотреба“, се казва в писмото. Какво е отправеното послание към младите хора и към децата с тази реклама? Клипът откровено ги насърчава да играят хазартни игри, търкайки билети с примамливото заглавие „Шоколад“ използвайки влиянието и примера на момичетата от Националния отбор по художествена гимнастика. Дори и да приемем, че всички участници в клипа фактически имат навършени 18 години, то впечатлението, което се създава, е за участието на деца и млади хора, които са възприемани за пример от други деца, които ги гледат. Именно тези млади хора, които полагат неимоверни усилия в спортната зала и в училище, са подтикнати да участват в реклама с цел печалба от хазарт, която е недостойна и неуважителна към техния труд и усилия.

В Националните етични правила за реклама и търговска комуникация (Етичен кодекс), приети от Националния съвет за саморегулация, ясно се посочва, че това е недопустимо. В писмото на Национална мрежа за децата се изтъква, че рекламата нарушава също Закона за електронни медии, Критериите за оценка на вредното съдържание за деца в медиите, Закона за закрила на детето и Закона за хазарта.

От Национална мрежа за децата настояват за:

  • Националният съвет по саморегулация да излезе със становище по случая
  • Съвета за електронни медии да съдейства за спиране на излъчването на търговското съобщение
  • Министерството на младежта и спорта да излезе с категорична позиция по отношение на настоящата реклама в контекста на Закона за младежта, където в член 2 от закона се посочва, че „Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот“.
  • Държавната агенция за закрила на детето да използва своите правомощия и да установи възрастта на участниците в търговското съобщение, както и да провери дали са изпълнени разпоредбите на Закона за закрила на детето
  • Народните представители от Комисията за медии и култура да инициират дебат и последващи промени в Закона за хазарта, които драстично да ограничат вредното влияние на децата и младите хора. Разчитаме основният регулатор на хазарта в България в лицето на Министъра на финансите да заеме позиция по поставената тема.

От Национална мрежа за децата питат Илиана Раева:

  • В качеството Ви на председател на Българската федерация по художествена гимнастика кое Ви накара да се съгласите за включване на гимнастичките от Националния отбор по художествена гимнастика в рекламен клип, който насърчава опити за лесна печалба и хазартна пристрастеност на деца и млади хора
  • Вие сте единственият носител на права що се отнася до реклама на художествена гимнастика – насърчаването към хазартни игри ли е асоциацията, която бихте искали да има с този спорт?
  • Вашият Устав предвижда изключване на членове на БФХГ при грубо уронване на престижа и авторитета на Федерацията.
  • Какво се предвижда при подобни действия от страна на Председателя на Управителния съвет?

Facebook Twitter Google+

0 Коментара