Жените са по-коректни от мъжете, но са подценени. Редица бизнескачества са по-присъщи за женитe, отколкото за мъжете, но ролята на жените като ръководители и бизнесхора у нас е все още пренебрегвана от обществото ни и явно има нужда от насърчаване. Иначе, като цяло, ние, българите, имаме завидно лично самочувствие – въпреки общия негативизъм, който от години се споделя във всевъзможни изследвания. 

Това са част от изводите и препоръките от експресен телефонен сондаж на „Галъп интернешънъл“ по поръчка на списание „Жената днес“.

Мъже или жени 

„Галъп интернешънъл“ провери общото отношение по няколко твърдения. По почти всички проверени твърдения излиза, че жените са по-коректни от мъжете. Например, мнозинството от 75% са съгласни, че жените са по-дисциплинирани от мъжете, 69% – че жените са по-лоялни и всеотдайни от мъжете, 65% – че жените по-сигурно връщат заеми, 56% – че жените са по-некорумпирани.

Колебание в общественото мнение се наблюдава само по едно от тестваните твърдения – че жените са по-пестеливи. Тук съгласието е на практика колкото и несъгласието

В повечето ситуации, жените закономерно отговарят солидарно – далеч по-категорично  в полза на своя пол, в сравнение с отговорите на мъжете.  Единодушие обаче цари по отношение на корупцията – и мъже, и жени смятат, че жените са по-некорумпираният пол. Така се потвърждава извод от подобно изследване на „Галъп интернешънъл“ преди две години.  

Оказва се, че когато става дума за качества за работа и бизнес, и въобще – за качества, свързани с отношенията между хората, обществото ни е съгласно, че жените са по-добра опция. В тяхно лице се виждат по-грижовни и отговорни хора. Вероятно това се свързва и с образа на майката. Разбира се, жените отговарят по-благосклонно за себе си, но и мъжете не се противопоставят. Може би клишето, че жените харчат повече е пуснало корени, но пък от друга страна, и мъже, и жени еднакво споделят възгледа, че жените не са толкова предразположени към корупция.

Самооценките на обществото 

Въпреки по-голямата си коректност, жените изглеждат подценени. Например, когато попитаме българите кого биха избрали за заместник, 38% избират опцията „полът не е от значение“, но сред останалите отговори преобладава отговорът „мъж“ (34%) срещу „жена“ (27%). 1% не могат да преценят.

Нещо повече, жените изглежда сами се подценяват в по-голяма степен. Например, 55% от българите смятат, че всъщност се подценяват или са се подценявали на работното си място. При жените този дял е по-висок – 58%, а при мъжете – 52%.

А ето и останалите отговори по този въпрос сред обществото: 17% от българите признават, че се надценяват, 23% от българите твърдят, че се оценяват реалистично, а около 5% не могат да формират мнение, или твърдят, че никога не са работили.

Мнозинство от 68% от българите смятат, че биха били (или са) добри ръководители. При мъжете този дял е 72%, а при жените е 63%. И тук се оказва, че мъжете са по-самоуверени, възможно е и това да е стереотип – че мъжът именно е ръководител, а жената – не.  А е възможно също в извадката да са попаднали повече мъже, които вече са ръководители – такива са обективните данни на статистиката у нас: сред хората с ръководни длъжности мъжете преобладават.

Като че ли едно от малкото места където жените не са подценени и не се подценяват, е интуицията. На въпроса „Вие лично смятате ли, че имате добра интуиция“ 88% от жените казват „да“, а от мъжете 85% казват „да“. Така общо 87% от българите смятат за себе си, че имат добра интуиция.

Този въпрос всъщност потвърждава един от основните изводи на изследването – българите съвсем не страдаме от ниско самочувствие.

Да напомним: 68% смятат, че биха били (или са) добри ръководители; 55% смятат, че на работата като цяло им се налага (или им се е налагало) да се подценяват. 87% смятат, че имат добра интуиция. Ако не се брои интуицията, жените имат по-ниско самомнение, а и общите мнения са по-неблагосклонни към тях. Към това трябва да се добави и по-високата склонност за заместници да се избират мъже.

Така се оказва, че обществото ни признава, че жените имат повече качества, но донякъде неглижира тяхната роля. Високото самочувствие е факт, но при жените – не съвсем.

Най-уверени в себе си са най-младите.

Жените и бизнесът 

Мнозинство от 59% от запитаните казват, че биха били добри предприемачи. При мъжете 61%, при жените 57%. Явно и тук личи и високо самочувствие, и неравенство между половете.

Стереотипите и автостереотипите проличават и в още един индикатор  – респондентите бяха изправени пред хипотетичен избор от няколко възможни дейности, чието ръководство биха поели. Сред вариантите фигурираха  малка фабрика, ферма, туристическа агенция, средно голям магазин, ресторант, студио за красота.

Явно тенденцията мъжете да се ориентират към ръководни дейности в областта на производството, а жените – в областта на услугите и търговията, се запазва. При мъжете „водят“ фабрика и ферма.

Над една трета от мъжете биха избрали да оглавяват малка фабрика, докато при жените тази опция се споделя от около 15%. Най-много от дамите (около една четвърт) биха ръководили средно голям магазин или туристическа агенция. Приблизително равни дялове се споделят от различните полове по отношение ръководството на ресторант. Остава навикът в общественото мнение – мъжете произвеждат и ръководят, жените обслужват и търгуват.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара