• Преди да започнете да гот­вите, свалете от ръцете си пръс­тените и гривните, те ви пречат да се измиете добре.
 • Не пушете, може да изтърси­те пепел от цигарите в храната.
 • Направете непромокаема превръзка на раните по ръцете си. Патогенните микроорганизми в храната може да ги инфектират.
 • Ако кашляте или кихате, сла­гайте кърпа на устата и носа си. Дори здравите хора имат микроор­ганизми в носа и гърлото.
 • Храните, които подлежат на разваляне, трябва да се замразя­ват. Известно е, че за да се намали размножаването на микроорганизмите, е необходимо хранителните продукти да се съхраняват при тем­пература под 10 градуса.
 • Добре размразявайте месо­то, преди да го готвите. Ако не е напълно размразено, съществува опасност да не бъдат унищожени всички микроорганизми при топлин­ната му обработка.
 • Изхвърляйте течността от размразяването на месото и добре почиствайте етажерките в хладил­ника и съдовете, които са замърсе­ни от нея, защото тя може да съ­държа микроорганизми.
 • Добре сварявайте или изпи­чайте месото и другите храни. Не забравяйте, че температурата тря­бва да достигне поне 70 градуса.
 • Готовите ястия трябва да бъдат държани топли или бързо изстудявани, тъй като микроорганиз­мите се размножават бързо при температура под 60 градуса. Когато притопляте храната, загрейте я поне до 70 градуса.
 • Храните, които подлежат на разваляне, не трябва да се държат дълго в хладилника. Ниските темпе­ратури задържат развитието на някои микроорганизми, но други се размножават и при тях.
 • Избягвайте всякакъв контакт между вече приготвената храна и суровите продукти. Така се намаля­ва възможността за взаимно прена­сяне на зараза.
 • Поддържайте хигиената в ку­хнята и трапезарията. Всякакви остатъци от храна, трохи или петна са потенциален резервоар на бакте­рии.
 • Измивайте съдовете непос­редствено след употреба.
 • Кърпите за изтриване на съ­дове, както и кърпите за ръце в кухнята трябва да се сменят всеки ден, за да бъдат чисти и без микро­организми. Пода измивайте със спе­циален парцал или четка.
 • Старайте се да прогоните инсектите и паразитите от ваша­та кухня. Те пренасят болесто- творни микроорганизми.
 • Праховете и препаратите за миене, дезинфекционните разтвори и инсектицидите дръжте в специ­ални опаковки с етикет, извън кухнята. Объркването на токсични­те вещества с хранителните подп­равки често става причина за отра­вяния.
 • Когато приготвяте храни от няколко съставки, една от които е топлинно обработена, изчакайте да изстине, преди да я смесите с дру­гите продукти (например картофе­на салата с майонеза или салата с макарони), защото микроорганиз­мите се размножават на топло.
 • Не претоварвайте хладилни­ците! Така забавяте охлаждането на продуктите и храните в тях и улеснявате растежа на микроорганизмите. Сготвените ястия дръж­те в хладилника в плитки съдове и в малки количества, за да са добре охладени.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара