Умеем ли да пестим времето си? Как?

1. Смятате ли, че е безполезно да си правите дневен план в писмена форма, защото се губи излишно време?

 • 1. Не
 • 2. Не съм опитвала
 • 3. Напълно безполезно е

2. Имате ли чувството, че часовете на деня са твърде малко, за да свършите всичко?

 • 1. Не
 • 2. Понякога
 • 3. Винаги

3.Случва ли ви се да закъснявате за работа, когато водите детето си в детската градина или за лични срещи?

 • 1. Не
 • 2. Понякога
 • 3. Доста често

4.Често ли свършвате нещата, които сте започнали, в необходимия срок?

 • 1. Винаги
 • 2. Половината от тях
 • 3. Никога

5.Случва ли ви се да се мотаете насам-натам, без да вършите практически нищо?

 • 1. Не, никога
 • 2. Понякога
 • 3. Често

6. Помислете за решенията, които сте взели в началото на миналата година. Осъществихте ли ги?

 • 1. Да
 • 2. Не
 • 3. Решения? Не си спомням да съм вземала такива.

7. Опишете вашата седмица до днес:

 • 1. Продуктивни
 • 2. Малко продуктивни
 • 3. Безполезна

Отговори на теста

За всеки отговор 1 си сложете 5 точки.
За всеки отговор 2 си сложете 10 точки.
За всеки отговор 3 си сложете 15. точки.

Ако имате до 45 точки:

Вие сте организиран и дисциплиниран човек, който не губи напразно времето си и на когото може да се разчита.

Ако имате до 80 точки:

Има моменти, в които ви обхващат пораженчески настроения и не довършвате започнатото. Обърнете внимание на програмата си и се опитвайте да я спазвате.

Ако имате над 80 точки:

Губите си напразно времето и надали ше постигнете целите си, колкото и да са скромни. Нуждаете се от самодисциплина и рязка промяна на навиците.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара