Март е световният месец, посветен на повишаване на осведомеността и предприемане на действия в подкрепа на жените с ендометриоза.

Ендометриозата засяга 1 от 10 жени в репродуктивна възраст, и като социално-значимо заболяване все още е малко познато публично. То е прогресивно заболяване, което може да окаже опустошително въздействие върху образованието, личните и професионалните отношения, психичното здраве и качеството на живот на жената.

За шеста поредна година, фондация Ендометриоза и репродуктивно здраве се фокусира върху информираността и разбирането на заболяването от страна на широката общественост, защото това подобрява навременната диагностика и достъпът до здравни грижи. През целия месец март ще се организират различни инициативи и дейности, които имат за цел да повишат чувствителността на обществото към заболяването и да подкрепят всички жени с тази диагноза.

Кампанията на фондацията има за цел и да промени представите и нагласите на обществото относно болезнената менструация, която е силно нормализирана и стигматизирана, но това е и една от причините да се поставят късно диагнози като ендометриоза, което в дългосрочен план поразява репродуктивните способности на жените.

През март тази година фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ призовава обществеността, здравните специалисти, политиците, работодателите и НПО организациите да се обединят, за да повишат обществената осведоменост за заболяването, неговите симптоми и влиянието, което оказва върху живота на хората.

Фондацията ще работи с институциите и лицата, вземащи решения в областта на здравеопазването, с предложения как да се предприемат действия за промени в полза на жените, живеещи със заболяването, и на тези, които все още не са диагностицирани. В центъра на вниманието е кръглата маса, която фондацията организира на 29 март, за обсъждане на най-важните теми в грижата за пациентите с ендометриоза, с участието на медицински специалисти и представители на законодателна и изпълнителна власт в сферата на здравеопазването в България. На срещата ще се поставят теми, свързани с регулацията на менструален болничен, спешна пътека за ендометриоза, промени във финансирането от ЦАР на процедури по асистирана репродукция на пациенти с ендометриоза, реимбурсация на нови медикаменти и криопрезервация на яйцеклетки при пациенти с ендометриоза.

В подкрепа на пациентите с ендометриоза и всички, които искат да научат повече за заболяването, фондацията организира и информационно събитие, което цели да предостави ценни знания, както и възможност за жените с ендометриоза да се срещат едни с други и да общуват. Информационният ден ще се проведе на 16 март, в коуъркиниг пространство SOHO в София (ул.Искър №4) и ще фокусира върху разговори с пациенти и разпространение на информационни материали.

Между 19 и 25 март, всички могат да проследят и премиерите на онлайн уебинарите на фондацията в YouTube канала на организацията. Тази година уебинарите са посветени изцяло на темата „Живот с ендометриоза“ с акцент върху това как пациентите могат сами да се подкрепят, за да имат пълноценен живот, чрез внасяне на промени в хранене, движение, сън, управление на стреса и болката и др.

„Въпреки че засяга 10% от жените във възрастта от пубертета до менопаузата, ендометриозата остава широко неизвестна, и все още се третира като скрито заболяване. Обезпокоително е, че информираността в обществото ни е все още много ниска. Всички ние трябва да изиграем своята роля, за да променим това и да се отнасяме сериозно към менструалните и тазовите болки, независимо дали подкрепяме своите приятелки, колеги, сестри, да имат достъп до здравни услуги, а на работното място да се справят със състоянието си успоредно с кариерата си, здравните специалисти работят в посока ранно диагностициране, или просто повишаваме осведомеността за симптомите, за да знаят хората дали това, което изпитват, е „нормално“ и вече да не е тема табу”, споделя Мария Георгиева, председател на настоятелството на фондацията.

Ендометриозата засяга 1 от 10 жени в репродуктивна възраст, но все още е малко позната публично. Заболяването често може да бъде неглижирано или сбъркано с други диагнози, може дори да протича тихо и безсимптомно, затова в световен план статистиката казва, че са нужни между 7 и 10 години за точна диагноза. Една жена средно посещава 8 различни доктори, за да получи точна диагноза. Късното поставяне на диагноза има пряко отношение към по-тежкото протичане на заболяването, както и към нивата на безплодие при жените. Между 30% и 50% от жените, които срещат репродуктивни затруднения, имат ендометриоза. В контекста на застаряващото население на България, навременната диагностика и лечение биха променили много човешки съдби и сбъднали мечтата за дете в много семейства.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара