Верен отговор

Попитали един шоп защо живее. Той им отговорил:

– За да видим що че стане!

Попитали друг шоп защо бие жена си.

– За да не разбере, че я обичам! – отговорил им.

Попитали трети шоп за мнение по даден въпрос.

– И я не знам как е, ама и така не е!

Тъщата се дави

Тича Гьоре у брат си и още от двора вика:

– Нане, нане бе! Бегай бърже, че тъща ти се дави у Герговио кладенец.

Брат му се показва от прозореца и невъзмутимо отговаря:

– Ааа, я от тая вода не пия!

В аптеката

Влиза в аптеката Вуте и се обръща към аптекаря:

– Ете, господин аптекар, носим ти две рецепти – едната е за жената, другата е за кравата. Ама гледай да не сбъркаш нещо, та да земе да ми умре кравата.

Кокетка

Един шоп се оплаква на друг:

–  Оня петък идох на пазар у София и си купих една кобила. Сега се бием у главата – що ми требеше да купувам градска кобила – спира на секи гьол и се оглежда…

Общественичка

Стрина Ганевица не може да дочака мъжа си поради спешни обществени задачи и му оставя бележка:

„Гане, отивам на събрание, после съм на шивашки курс, а, от там – на обмена на опит с другоселки. Сипах на прасето – яж и ти!“

Докога може

–  Тато – пита едно шопче баща си, – нали като пораснем може да правим всичко, що си сакам?

– Можеш. Ама докато се ожениш за шопска жена! После нищо не можеш да правиш.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара