Кой казваше, че на тази земя извън нас и в самите нас съществува и другият живот – любовният?

Кой казваше, че хиляди го възхваляват и защитават, но и хиляди го опровергават и уязвяват, кой казваше, че може да бъде по-дълъг от вечност и по-къс от въздишка, кой казваше, че макар единственият му палач да са живите, единствено живите го даряват с милост, защото мъртвите отдавна са го забравили?

Неговото единствено убежище – любовната тайна.

Уверявам ви – Мъжът и Жената, които познавах, изживяха другия, любовния живот въпреки мълчанието, въпреки стенанието, въпреки изгнанието, в които изчезнаха завинаги. Мъжът остави след себе си доказателство – черния пламък в бялата душа на Жената, а Жената, чиято плът бе пламъци, грях и съновидения, остави в душата му пепел, безсмислена пепел.

Това е причината от любовта им да не се явят синове.

Моят единствен дар към Двамата бе, че населих живота им с любовни думи, каквито нямаха и без които бе невъзможно да живеят, но се боя, че направих твърде малко – любовта им изтичаше като пясък, топеше се като сняг, чезнеше като сън; твърде малко направих, за да бъдат спасени: хиляда любовни строфи.

Останалото погълна времето.

 • Сенките на Ромео и Жулиета продължават да се срещат на площада на любовта, но ние не знаем чия е третата сянка, която ги следва мълчаливо.
 • Голямата любов е като торнадо – след нея остават единствено разрушения.
 • Любовното прачувство е закодирано в хилядолетния човешки ген.
 • Нищо по-ужасяващо от палача на любовта. Погледнете в душите си – не са ли окървавени?
 • Стар стих, прошепнат от душата: „Едни са жените, които си любил в нощта, а други, които в съня си обичал…“
 • Сексуалният акт е свързан винаги с конкретно осезанаие – с часовник, който бие, за да докаже трагичната ни мимолетност; с отворена балконска врата – една илюзия за безкрайност; с чувството за възнасяне в любовните небеса, призрачно като рая. „Мистическата задача за съединението на личностите в една плът е непостижима“ – прерязва ни като с нож една категорична мисъл на Н. А. Бердяев.
 • Грехопадението е първата крачка към любовното
  робство.
 • Татко Омир загадъчно мълчи за двойниците на Одисей, които не пожелаха да се завърнат при Пенелопа.
 • Любовните демони? Ослепялата плът, оглушалата душа.
 • Познавам поета, който твърди, че е на тоя свят, за да допише недописаните любовни строфи на мъртвите си събратя.
 • Любовната поезия има и друго измерение – като следсмъртно послание. Доказателства? Надписът в гробницата на Клеопатра: „Хиляда години те чакам зад тая врата. Ела. Греховен е мракът.“
 • И варваринът, който вдига брадва над красотата, трепва.

В памет на Мургавия

Имам самотното чувство, че някога, в младостта, бях Яворов, че притежавах магията на любовните му думи. Трудно е да обясня всичко това и все пак чувството съществува – крехко, ранимо и беззащитно, както самата любов.

Любовните думи на Яворов са черни пламъци.

Любовта на поетите съвсем не е по-изгаряща от любовта на останалите, разликата е единствето в „божия дар“, с който поетите „документират“ своите чувства. В този смисъл мислете за любовната поезия като за документи на любовта. „Душата ми е стон. Душата ми е зов. Защото аз съм птица устрелена…“- две съвършени строфи от 13 думи, организирани от мощен поетически дух. Творческата алхимия е възможна и в случая името й е Яворов.

В знак на преклонението си пред Оня, когото в мъртви нощни часове наричах Мургавия, изричам отново любовните му думи, будейки един полузабравен спомен от младостта. Здрачът в къщата на „Раковски“, сенките на Яворов и Лора, револверът, строшената чаша с отрова, предсмъртната бележка… И тогава внезапно попитах жената, която обичах и без която мислех, че ще умра:

– Какво би избрала от този дом?

– Огледалото!- бе най-неочакваният отговор. – Запомни ме завинаги в огледалото на Лора.

Бях в часа на синята мъгла, на 33, когато – може би наистина бях Яворов…

Христова възраст

 • Никога не бях по-близо до песента, отколкото на 33 – всички любовни камбани бият на 33.
 • Никога не бях по-близо до любовта, отколкото на 33 – всички любовни камбани бият на 33.
 • Никога не бях по-близо до гибелта, отколкото на 33 – всички любовни камбани бият на 33.

Пази се от 33.

 • 33 е единственият ти шанс да бъдеш Бог или Юда – по-нататък са само любовните ти мълчания.
 • 33 е единственият ти шанс за безсмъртна любов – по-нататък са само любовните ти стенания.
 • 33 е единственият ти шанс да си жив или мъртъв – по-нататък са само любовните ти изгнания.

  Пази се от 33.

 • Аз пропуснах любовната песен на 33 – и бях наказан: гарвани в тишината на 33.
 • Аз пропуснах съдбата любовна на 33 – и бях наказан: гарвани в самотата на 33.
 • Аз пропуснах любовната гибел на 33 – и бях наказан: гарвани в небесата на 33.

Пази се от 33.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара