„Клуб „Млад екскурзовод”. По следите на историята и културата на София.“ Това е темата на проекта на фондация „Детето и фолклора“, подкрепен от програма „Европа“ 21 на Столична община и изпълнен с партньорското участие на 19 СУ „Елин Пелин“ и район „Красно село“.

Това беше и темата на обучителния семинар за педагози и дейци на културата от района, на който бе направено и обобщение на проекта.

Как учим децата ни да стъпват по следите на историята и културата на София? Важни практически съвети получиха присъстващите от Николай Миндов, председател на Асоциацията на екскурзоводите в България /АЕБ/.

Що е то анимация, вдъхновение, вдъхване на душа във всяка дейност? Какви са основните принципи на работа с юноши и младежи в тази посока? Проф. д-р Нели Бояджиева от СУ „Климент Охридски“ не просто даде основни принципи и методи на работа, но развълнува и вдъхнови присъстващите да разкажат за своите успехи, за начина, по който те работят.

Добри европейски практики за представяне на културно-исторически забележителности от ученици представи Пламен Старев, генерален  секретар на Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма – АБУЖЕТ.

Какво правиха участниците в клуб „Млад екскурзовод“ в последните 6 месеца разказа Ангелина Анастасова, преподавател по история и отговорник за организацията на клуба. Тя накратко резюмира най-интересното, представено от „преподавателите“ в клуба – проф. д-р Момчил Георгиев, журналистите Георги Милков (в. „24 часа“) и Магдалена Гигова (БНР), д-р Ивелина Кючукова, директор на общински културен институт Дом на културата  „Красно село“, Венцислав Кирев, заместник-кмет на район „Красно село“ и Николай Миндов.

На заключителния семинар бяха представени и изводите от две анкети, направени в началото и в края на проекта. Какъв е обликът на участниците в клуба, как прекарват свободното си време, какви  исторически и културни обекти познават,  как и защо са стигнали до тях,  с какво биха искали да се занимават извън училище? Какво харесват и какво не в квартала, но като цяло и в града, в който живеем?

Най-общо: Шестокласниците от 19 СУ „Елин Пелин“ искат това, което искат повечето деца: чист и зелен град, в случая столицата ни, искат да се срещат с приятели, да изучават чужди езици, да спортуват, да посещават исторически и културни забележителности, да участват в състезания, игри, да изпълняват творчески задачи и да имат партньори от други училища, в т.ч. и от чужбина.

Резултатите обобщи д-р Лилия Старева, председател на фондация „Детето и фолклора“. „Неформалното образование е важно за подрастващите и на него трябва да се обръща значително повече внимание. В конкретния случай децата се запознаха с културата и историята на София в разговор с културолози, журналисти, професионални екскурзоводи. Изборът на „екскурзовод“ съвсем не случаен, защото тази професия предполага познания в различни дисциплини – история, география, зоология, ботаника… Децата получиха знания за оставеното от предците ни, за традиционната ни култура – това са ценности, от които имаме нужда днес. Стремежът ни бе не само нови знания, но и нов подход към представяне на познанията – чрез увлекателно разказване, „сторителинг“. Със своите презентации в края на проекта участниците в клуба показаха, че добре са усвоили новия неучебен „материал“ и заслужиха сертификатите, които им бяха дадени като участници в Клуба.“

Проектът „МЛАД ЕКСКУРЗОВОД /по следите на историята и културата на София/“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Европа“21  на Столична община. Партньори на фондация „Детето и фолклора“ са Район „Красно село“ и 19 СУ „Елин Пелин“.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара