Какво трябва да променим в образованието, за да бъдат децата ни адекватни на бъдещия свят? Това е въпросът, на който отговарят участниците в Bett Show – престижен международен кариерен форум, който се провежда всяка година в Лондон. През януари в него участваха 850 големи компании от цял свят, като Microsoft, LEGO, Adobe, HP и водещи учебни заведения.

За децата

 • Децата са по-мотивирани да правят каквото и да било, ако могат да се потопят в темата и да видят сами как се организира всичко.
 • Децата се нуждаят от свобода на избора си. Трябва да им дадем възможност да отговорят на самите на въпроса какво да правят и защо.
 • Технологията е двигател и дава възможност за избор. Благодарение на технологичния процес децата могат да вникнат в много нови области и да се запалят по нещо ново.
 • Технологиите не правят учебния процес по-опростен, а само по-различен и интересен.
 • Целта на образованието в съвременния свят е да правите това, което искате да правите и да можете да го направите. Това означава, че човек, независимо от възрастта си, може да пренасочи капацитета си към изучаване на нещо ново и различно.

Какво трябва да се развива

Днешното училище и университет подготвят хората да изпълняват определени, тесни функции на работното си място. Трябва да се отдръпнем от този модел и да развиваме възможности и умения, вместо да даваме излишни знания, които вече са достъпни за всички. Акцентът трябва да бъде върху развитието на следните умения:

 • Визия. Да се учим от простата формула „защо – как – какво“. Първо, да отговорим на въпроса „защо“ да направим нещо – така формираме резултата от дейността, това ни дава перспективи и хоризонти. След това „как да се направи“ – какви технологии, подходи, инструменти да използваме. И „какво“ да се направи – как да се изгради процесът на постигане на резултата, т.е. планиране.
 • Любопитство. Необходимо е да се култивира у детето интерес към всичко ново и непознато, така че мотивацията му за учене да бъде естествена.
 • Креативност. Търсете идеи и решения.
 • Критично мислене. Анализирайте, извадете същността, отделете полезното от ненужното, съмнявайте се.
 • Социални умения. Способност да се адаптирате в обществото, емоционална интелигентност.
 • Сътрудничество. Работата в екип е безценно умение.
 • Възможност за формулиране на въпроси. Това по същество е работа с информация. Не е нужно да учите или запомняте абсолютно всичко. Можете да го намерите в мрежата. Важното е да успеете да зададете правилно въпроса, за да откриете отговорите и да синтезирате същността.
 • Способност да се учи. Рамкова конструкция, която позволява на човек да се развива и да расте през целия си живот.

Обучението като процес

Bett 2018 недвусмислено показа значението на персонализираното обучение. Всеки човек се учи по своя собствена траектория, за да достигне върха на развитието си. Днешното технологично оборудване вече е напълно способно да направи това. В същото време, ролята на учителя, който е в състояние да подтикне и насочи, е по-важна от всякога.

За да развием всички умения и способности, се нуждаем от гъвкава методология. Това означава, че всяка практическа задача трябва да има няколко решения. Тези опции могат просто да бъдат разгледани с учениците, за да развият способността да гледат проблема от различни страни, да го оценяват, да го анализират, да търсят решение.

Ключът към успешния учебен резултат е разбирането от учителя: какво мотивира децата, за какво мечтаят, какво ги затормозява. И процесът на обучение трябва да бъде изграден върху това.

За ефективно образование процесът трябва да бъде двустранен: учителят оценява резултатите (по-точно дава обратна връзка) на ученика, а той – на учителя. По този начин се изгражда  доверие.

Оценка

Изпитването като въпросник, с оценка въз основа на броя на верните отговори, е подходящо, за да даде представа за усвоените знания. Но в новата парадигма образованието не е знание, а развитие на възможности и умения.

Непрекъснато диагностициране или мониторинг може да помогне. Учителят трябва да си води бележки за всеки ученик, като поставя маркировки в изискваните колони и коментира постигнатото. Критерии – самите възможности и умения, които трябва да се развиват. Например – отбелязва се, че ученикът Х в пет поредни урока е дал отговор на практическа задача. Значи той усвоява умението за намиране на решения.

Източник: МЕЛ

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара