Поднасянето на подаръци е многовековна традиция на почти всички народи. Тя спомага да се поддържат добри взаимоотношения между хората, да се съз­дават приятелски чувства и доб­ро настроение.

Съвсем наясно ли сме обаче кога, по какъв случай и как да поднесем един подарък? Защото подаряването се подчинява на известни правила, има своя ети­кет.

Така например на деца и мла­дежи се правят подаръци най-често по случай рождените им дни. за Нова година, за края на учеб­ната година, при получаване на зрелостно свидетелство и пр. На възрастните правим подаръци за рождения им ден. при сключване на брак, за годишника от сват­бата или при юбилей. От далечни пътувания донасяме на близките си различни сувенири. На жените по случай Осми март е хубаво да се поднася освен цветя и малък подарък.

Когато отиваме при роднини или познати, които имат малки деца, добре е да носим и малки подаръци за децата – играчки, сладкиши или илюстровани книжки. Вниманието си кьм домакинята изразяваме с цветя.

За да изберем сполучливо един подарък, трябва добре да познаваме характера и вкусовете на този, на когото искаме да го под­несем. Понякога китка цвете до­ставя много по-голяма радост, отколкото скъпа вещ. Никога не бива да споменаваме колко пари сме похарчили за подаръка. Пре­ди да купуваме подарък на ня­кого, трябва да се постараем да узнаем с какво можем да му до­ставим най-голяма радост. Мо­жем внимателно да се осведомим от близките му, понякога може да ни помогне дори случайно изтървана дума.

Основно правило е никога да не подаряваме нещо, което на нас самите не ни харесва.

И още един много важен мо­мент: подаръкът не бива да се купува в последните минути, защото е напълно възможно поради краткото време да не можем да изберем най-доброто или оно­ва, което предварително сме решили да подарим.

При избора на подарък трябва да бъдем внимателни. Например дрехи, чорапи, бельо можем да подаряваме само на членовете на семейството си или на близки роднини.

Жената не бива да приема по­даръци от малко познати мъже. Само по изключение, като знак на благодарност за проявено вни­мание или услуга, тя може да приеме цветя, прочитна книга или кутия бонбони. Ще бъде про­ява на лош вкус, ако тя се съгласи да приеме различни украшения, шалове, кърпи и др. За проявена любезност жената може да се отблагодари с комплект писалка и молив, пепелник, интересна книга и др.

На близки познати или род­нини мъже може да се подари вратовръзка, красиво шалче, комплект носни кърпи и пр. Макар че мъжете често получават като подарък бутилка алкохол, не бива да се смята, че такъв по­дарък е винаги уместен.

На по-далечни роднини или познати е прието да се подаряват цветя, красив комплект хартия и пликове за писма, книга, портмо­не, ваза, луксозна кутия бонбони, набор писалка и молив. Изискани подаръци, които никога не пра­вим без специален повод, са чае­ни или кафеени сервизи, сервиз за хранене, ръчно изработени ху­дожествени предмети, сребърни прибори, фини изелия от стъкло и др.

Жена може да подари цветя само на друга жена или на възрастен мъж. На млад мъж това е уместно само, ако той е болен.

Мъжът винаги може да под­несе на съпругата си букетче първи кокичета, теменужки, момини сълзи и др.

Цветята никога не се поднасят с обвивката. Държим ги в лявата си ръка, за да подадем дясната си за ръкуване при срещата.

Никога не бива вместо подарък да даваме пари. Това би било липса на такт и внимание. Когато човек получава такъв подарък, се чувствува неудобно.

Никога не забравяйте рожде­ния ден на съпругата или съпру­га, годишнината от сватбата ся. Тези дни винаги трябва да се отбелязват с подаръци и с тър­жествен обяд или вечеря.

Подаръкът винаги се връчва с няколко приветствени думи. Едно шеговито или оригинално пожелание ще допринесе за ефек­та, ще стопли и зарадва близкия човек.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара