Разправя се в приказките, че едно време царските сватби траели по три дни и три нощи. Може и така да е било, ама пък чак като днешните сватби не е имало никога. Пък и тогава царските сватби са ставали веднаж на сто години, а сега, по която и улица да минеш, все сватба ще срещнеш.

Има и такива, гдето говорят, че и разводите не били малко. Ама може ли човек да се разведе, ако не се е оженил преди това? Не може! Значи пак всичко започва от сватбата и ако застане човек пред гражданското отделение, сам ще се убеди каква работа пада там. Няма свободна минутка и младоженците трябва да се записват предварително и да си чакат реда като за лека кола. А щом има толкова голямо брачно производство, не може да мине и без некачествена продукция, и все някоя и друга двойка ще трябва да се разведе, за да влезе отново в производството.

Ама като тази сватба, гдето стана миналия месец, и в приказките не се споменава!

Зажени се на вуйна Митра момичето за някакъв студент от Павликени, та се събрахме и двата рода да отпразнуваме сватбата. Роднините на момчето пристигнаха с дванадесет леки коли и един автобус, откупен за целта. Както си му е редът, наехме ресторант, та да можем да се съберем всички заедно, и веднага след брачната церемония нахлухме в ресторанта. Пихме и ядохме, пихме и ядохме, а от време на време нижехме десетачки на булката, колкото да си вземат младите някой и друг москвич.

Ама нали сватба сватба отваря, те ти по едно време и шаферът рече, че ще се жени за шаферката, понеже много се харесали и не можели да траят един без друг. Един трети братовчед, лекар по сърдечните болести, им уреди веднага медицинските по спешност и на другия ден вдигнахме нова сватба. Пет дни ядохме и пихме, пихме и ядохме, а на шестия ден се дадоха заявки за още две сватби – едната от плавликенска страна и едната от наша. Започнахме веселбата отново, защото надойдоха роднините на новите младоженци, та се наложи да наемем и съседния ресторант.

На двадесетия ден се влюбиха още три двойки. Решихме да ги оженим наведнъж, за да не си прекъсваме веселбата..А на централно място издигнах-ме подиум за младоженците, та всички да ги гледат за реклама и агитация.

Към края на месеца управителят на ресторанта взе да си скубе косите и да приказва несвързано. Хубаво било, гдето си преизпълнил плана с 214 про­цента, ама персоналът му вече не можел да издър­жа и седем сервитьори си подали оставките, а три­ма постъпили в болница.

Тогава един от свекърите предложи, не си спом­ням точно кой, да преустановим временно сватбите, понеже момичето на вуйна Митра се скарало с мла­доженеца от Павликени, отказало се от сватбения москвич и си поделили парите по равно.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара