Насилието и тормозът в училище са проблем за децата в цял свят. Според проучване на УНИЦЕФ, над половината тийнейджъри по света са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстници във и около училище. Физическото насилие и тормозът пречат на образованието и пълноценното развитие на над 150 милиона деца на възраст 13-15 години.

България е сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Затова УНИЦЕФ стартира кампанията „Заедно срещу насилието в училище“ (#ДаСпрем Насилието в училище), която има за цел да повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието, да намали толерантността към различните му проявления и да подкрепи училищата в ефективната превенция на насилието и тормоза.

Тя се реализира съвместно с МОН и е в подкрепа на тригодишна програма за превенция и справяне с тормоза в училище, която включва няколко пилотни училища в България от различни населени места. Дългосрочната цел на УНИЦЕФ е програмата да бъде приложена на национално ниво, така че да достигне до ВСЯКО ДЕТЕ  в страната. Вижте повече за планираните интервенции тук.

Всяко дете трябва да очаква с нетърпение междучасието в училище. За много момичета и момчета обаче това са най-страшните 10 минути от деня. За насилието в училище няма междучасие!

В периода 18 февруари–03 март ДЖОЙ ФЕШЪН дарява част от печалбата си в полза на програмата срещу насилието в училище на УНИЦЕФ в България. Вие също можете да помогнете в събирането на средствата за осъществяване на планираните интервенции, като дарите на каса в оптики ZEISS VISION CENTER, Grand Optics и Joy Optics 1 лв. или избрана от вас сума. Дарението не се облага с такси и ДДС и срещу него ще получите касова бележка.

Можете да подкрепите програмата и с онлайн дарение на https://dari.unicef.bg/

 С ваша помощ УНИЦЕФ ще работи за:

  • Изграждане на сигурна училищна среда според индивидуалните нужди и предизвикателства на всяко училище, включено в програмата;
  • Повишаване на информираността на деца, родители, училищно ръководство, учители и помощен персонал относно различните форми на тормоз и насилие и ефективните подходи за превенция и реакция;
  • Запознаване на децата с правата им и начините да сигнализират и потърсят помощ, когато те са жертви или свидетели на тормоз и насилие;
  • Повишаване на уменията на учители и специалисти за предотвратяване и справяне с тормоза и насилието в училище;

Facebook Twitter Google+

0 Коментара