Един от най-фантастичните извори на енергия се намира в дълбоките земни пластове, особено във вулканичните области, където се намират често натрупвания на пари под налягане на температура до 150 градуса. Твърде е възможно е следващите 40 години да се открие нова техника, която ще позволи използването на тази огромна  енергия за придвижване на турбини с непозната засега мощност, които ще произвеждат в огромни количества и много евтина електрическа енергия.

През 1997 година учените ще обявят едно от най-големите открития в областта на атомната физика: те ще запалят на голяма височина в леденото небе на Арктика, в изкуствено магнитно поле, една сфера с диаметър стотици метри. Тази сфера, гледана с обикновено око, ще прилича на слънцето и ще изпраща на земята два пъти повече топлина. Това изкуствено слънце ще стопи бавно полярните ледове и ще позволи да се предприемат радикални изменения на климата на земята.

В края на 20 век ще бъде възможно да се получат синтетични албумини и да се произвеждат в лабораториите живи клетки, което ще разсее тайната около появата на живота.

Какви нови професии ще се появят?

В нашата епоха някои болести не се лекуват, а се предотвратяват. Такива са например чумата, холерата, тетанус и др. В следващите двадесет или тридесет години благодарение на нови профилактични методи, ще се предотвратяват по същия начин и други болести като: туберкулозата, скарлатината, рака, детския паралич и др.

В края на 20 и началото на 21 век, вероятно не ще има вече лекари-лечители, а само профилактици.

Пак тогава небето ще бъде така задръстено, както нашите улици сега. Електронни мозъци ще наблюдават заминаванията на самолети, хеликоптери и ракети.
Те ще чертаят маршрута на бъдещата многобройна въздушна армада. За да се избегнат нещастията на небето, ще бъде необходима голяма организация от хора, годни да осигурят на електронните мозъци необходимите им данни. Тези хора ще бъдат бъдещите началници на небесни гари.

Какви нови източници на храна ще бъдат открити ?

Единствените храни на бъдещето, ще бъдат без съмнение, синтетичните продукти, които ще съставляват изключителната храна, тъй като ще съдържат само полезното и необходимото за организма. Естествено ще имат приятен вкус, ще бъдат разнообразни и леки. Тези храни ще направят човека по-силен и по-здрав;
неговият живот ще се удължи.

Понастоящем 60% от населението на земята са заети в земеделието. Като се вземе предвид всичко, което е свързано с него – машини, гориво, транспорт, амбалаж и др., ясно е, че изхранването на населението заема 60% от човешкия труд. Ако синтезата освободи даже половината от този труд, каква голяма крачка ще се направи по пътя на науката и културата.

Какви цели преследва човек с проучванията на нови планети?

Две причини ще привлекат човека към изследванията на планетите в началото на 2 век:  да прави научни наблюдения с оглед да се изготви сравнителна таблица на повърхността и атмосферата на земята и другите планети и, за да се търсят допълнителни енергетични средства, а най-вече гориво.

Каква ще бъде екипировката на астронавтите (хората които ще пътуват в междупланетното пространство) през 21 век?

Изследователите на Марс ще дишат благодарение на кислорода. Ще го произвежда малък апарат, който ще разлага въгледвуокиса, който се намира в тази планета в ло-големи пропорции, отколкото на Земята. Така че – те не ще имат нужда да носят със себе си запаси от кислород. Тежките отопляващи се скафандри, които се предвиждат за предпазване от много ниската температура на Марс, ще бъдат също излишни. Биолозите ще открият начин за регулиране на температурата на човешкото тяло с тази на окръжаващата го атмосфера. Всеки изследовател ще бъде екипиран с радио-предавателен-приемателен апарат, който ще му позволи да бъде в постоянен контакт с другарите си даже със земята.

Една от главните им задачи ще се състои в това да правят колкото е възможно повече снимки. Сегашните кино и фото апарати не ще бъдат необходими. Ще бъдат открити специални апарати, които ще предават снимките веднага на земята или на някаква централна станции на Марс.

Използван е материал от списание „Знание-сила“ и отговорите на руски учени,  журналисти и писатели.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара