Сутрин Магда ставаше рано. Приготвяше закуска за трите си деца и мъжа си. Оправяше им дрехите и учебниците за училище. Гле­даше да се измият и срешат. Хранеше ги. Изпращаше ги…

Оставаха и пет минути за обличане. За друго нямаше време! Но не мислете, че тя отиваше в службата ка­то Баба Яга!… Напротив! Магда имаше строго изра­ботен график – един своеобразен козметичен път!…

Докато слизаше по стъл­бището, тя си сресваше ко­сите. При пресичането на градинката си слагаше кре­ма. До цветарския магазин спираше за миг и се „маски­раше“ с руж. Някъде по средата на пътя успяваше да се напудри. В подлеза си черве­ше устните. На около сто метра пред учреждението успяваше да вкара в дейст­вие сенките… Влизаше в службата и по стълбите си оформяше очната линия с туша! Преди да влезе в кан­целарията, пак се сресваше и оглеждаше в огледалцето.

В 8 часа без 15 минути се изправяше пред бюрото си. Колежката й ахваше:

– Магда, приличаш на манекен! Сигурно у дома си отделяш по два часа за себе си!… Нали имаш три деца и мъж – заместват те в къщната работа!

Магда се усмихваше дяво­лито.

… Днес картината се по­втори. Но сега колежката й широко отвори очи и рече:

– Магда, защо си дошла на работа по чехли?!

И Магда разбра, че е дошло време да си състави нов график – по-гъвкав и ефек­тивен!

Facebook Twitter Google+

0 Коментара