В днешно време все повече хора използват компютърните устройства, социалните мрежи като Facebook, Instagram, Twitter и други, за да се свържат с приятели и семейство, да споделят моменти и мнения, да получават новини и информация. Всичко това се ъпдейтва с Изкуствен интелект от друго ниво. Трудно могат да се изброят области, в които не може да бъде приложен новия електронен способ за подкрепа.

Въпреки това, много изследователи са започнали да проучват потенциалните негативни ефекти на тези социални мрежи и електронни новости върху здравето на потребителите. И изследванията сочат, че ползвайки тези „социални мрежи“, чувството за изолация и самотност се увеличава, скалата на невротизъм е висока, а стресът в допълнение е неотменим фактор.

Така споделено, нещата изглеждат доста демонични, особено за нас като държава с традиционно общество, което с първичния си филтър вижда новото винаги като зло. Или като подходящо оправдание на личното ни неслучило се добруване.

Съществуват обаче и безспорни доказателства за ползите от новото. Факт е, че новите технологии могат да ни свързват с близките ни на другия край на света. Също така – социалните мрежи позволяват на хората да споделят информация, новини и мнения за теми, които ги интересуват. Това може да доведе до дискусии и обмен на идеи, които да подпомогнат личното и професионално развитие на потребителите. Техническите средства могат да обогатяват наличните ни инструменти, за справяне в различните направления от нашия живот. Но могат и да задълбочат личностните липси и девиации при човека.

ChatGPT – Добро или зло?

Техническата иновация в спектъра на Изкуствения интелект няма как да ни вреди. Именно защото системата очаква оказания за действие от човека. В този смисъл – ChatGPT „свети“ с цвета на аурата на човека, който го насочва.
Редица статии споделят хипотезите, че този чат ни вреди, че заради него младите хора не биха се мотивирали да трупат информация и да четат литература. Което от своя страна би довело до ниски резултати в професионален план. Това няма как да е така, защото ние избираме как да си служим с електронните средства. Всяко едно ново техническо средство разширява нашите възможности, ако има добър емоционален мениджмънт от нас. В този смисъл –

имаме ресурс, който ни дава възможности както никога досега в историята.

И като всяко ново нещо, на нас хората, ни е трудно да активизираме личните си граници и сензитивност за управлението му. Всъщност, разковничето е в това да възприемаме машината като нещо, което да ни служи и ние да сме водител на нашия живот. А „дистанционното“ да е инструментът за постигането нашите цели. И да не го ползваме като оправдание за липсата ни на лична отговорност. Това става със здрав Аз-образ (цялостна представа за себе си, която изразява относителното единство на вътрешния свят на човека).

ChatGPT в системата на образованието

Традиционното образование е в аналогов модел спрямо нуждите на 21 век. И обръща внимание на военната история, четенето, писането и повтарянето на нещо наизуст, което в днешно време не е никак достатъчно за адаптивността в социалния живот.

Нещата, на които си струва човек да обърне внимание още в своето обучение са социалната и емоционална компетентност.

Много е важно хорат да умеят да се свързват като общуват емпатично.

В съвременното образование, за съжаление, се обръща прекомерно много внимание на оценяването на уменията за възпроизвеждане на информация и на теоретичните познания, вместо на онези, които учениците биха могли да приложат на практика в реалния живот. И в този смисъл – електронният чатбот е в същия спектър на полезна дейност. С лозунг: „Предоставяне на готова преповторена информация“.

Изключение правят няколко учители в различни училища в нашата страна, които не отричат ChatGPT, не го забраняват, а го интегрират в учебна дейност. Като целта е е – да се анализира текст от компютърната система и го проверят чрез личния способ за критично мислене, лични умения и емоционална интелигентност на всеки младеж. Така, редом до новата техника (умния чат бот ) се нарежда нуждата от специалисти по емоционална интелигентност, които да са активни медиатори между душата и робота в учебна среда.

Може ли ChatGPT да замени хората?

Попитахме Изкуствения интелект дали може да замени човешкия ресурс? Отговорът му: „ChatGPT е компютърна програма, която е създадена да отговаря на въпроси и да предоставя информация въз основа на обучението си от огромно количество данни. В този смисъл, той може да предоставя много полезна информация, но не може да замени пълноценно човек.“

И нещата са ясни. Признати от самия него. Тук фактологически става ясно, че компютрите не могат да заменят човешката близост, топлотата, пълноценното внимание и усещанията на човека за друго човешко същество до него. Човешкият живот не е прагматичен алгоритъм и разбирането на това става със съзнанието, че

устройствата се управляват от хората, а не те нас.

Може би биха били удобно средство за някакъв процент хора,  които биха оправдали заучената си безпомощност чрез нещо отвън – извън тях, но това няма да е градивната, обективна истина.

От нас зависи дали ще потърсим интернет информация как да нарушим закона или ще ползваме базата данни за нашето личностно изграждане. Човекът е социално същество. „Изолацията ражда най-големите чудовища“, природата на човека е да съпреживява не с интернет мрежа, а с реални личности до него.

В крайна сметка, ChatGPT може да бъде използван за подпомагане на хората в различни области на живота им, включително да вземат по-добри решения и да постигнат по-добри резултати, което може да допринесе за по-добро бъдеще за всички нас. Това може да стане единствено и само ако човек има изграден ясен Аз-образ за здрава личност, която поема изначална отговорност в своя живот.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара