Мислите и думите дават цялостния смисъл на всеки живот, независимо с колко висок еволюционен статус е той тук и сега.

Какво са мислите, мисловните процеси, мисловните пътувания, алдокацията на мисълта (когато мисълта следва енергията, а не енергията мисълта) и изречените думи? Къде е връзката между тях и какво ги прави изключително различни едни от други, с много различна енергия?

Мисълта е отвореният процес на структурирането на живия живот. Мисълта е скритата форма на съществуването ни.

Тя е тиха! Тя е тайна! Тя е съзаклятническа! Тя е съвършена!

Тя е противоречива и опасна! В мисленето се крият безбройните ни планове, безшумни, мушнати под завивките, усамотени и доста зависими.

Нека поговорим за външните енергии, които провокират мислите ни. Всяка секунда към нас се насочват огромни линии от различни мисловни потоци, който са част от обкръжението ни. Тези мисловни потоци ни обгръщат и променят собствения ни вътрешен мисловен свят. Затова е много важно мястото, където живее даден човек – какви хора и мисли са част от  ежедневието ни.

Случвало ни се е неведнъж да сме в прекрасно настроение и когато  излезем дори на най-обикновена разходка, да се приберем натъжени. Порой от мисли са провокирали настроението ни и дори се чувстваме виновни за това, което минава през съзнанието ни. Преминали сме през някой поток… Но не се тревожете, а вземете мерки да се освободите от чуждите мисли, уловени от вашата енергия. Почистете мислено енергията си, аурата си, изхвърлете негативизма от съзнанието си – сами може да изберете практиката, с която да го направите.

Мисловните потоци се движат непрестанно около всички нас и създават всевъзможни проблеми, ако не се научим да ги разбираме и отхвърляме като чужди и ненужни за нас самите.

Разбира се, има и хубави мисловни потоци, който насищат пространството – както си вървим, чувстваме прекрасно погалване от кислород, хубаво настроение, усещане за успех, сила, слава. Величава сила. В този случай трябва да поспрем и да се оставим в този чудотворен енергиен поток, който е докоснал нашата аура, и да го приемем в себе си.

Мисловните потоци са огромни и обемни.

Движат се бавно и захващат големи пространства – на височина, когато са позитивни и прекрасни, и хоризонтално – когато са събрали негативния заряд на хората. Има огромно значение и смисъл в какъв мисловен поток живеем и избираме да живеем. Хоризонталните ни затварят в капана на скучното и трудно понякога ежедневие, вертикалните ни дават победната енергия на живота ни и представянето ни тук, на Земята.

Какво са мисловните пътувания?

Триизмерният свят, в който живеем, осигурява хаос в мислите ни. Мозъците ни са пълни с противоречиви, бързи мисли, поставени на линията „няма време“.  Трансформацията на Земята към ново измерение ни обещава нови полета и именно алдокацията на мисълта, за която вече споменах. Тя ще определя пътя на мисълта – когато енергията я води. И тогава тези огромни мисловни потоци ще водят нашите структури към сила, случване и правилно подреждане на приоритетите ни. За разлика от настоящето, в което се появяват откъслечни усещания за мисъл, които закачват енергията ни и ни повличат в различни посоки в зависимост от споходилите ни моментни настроения. Понякога несъзнавано търсим определени потоци в зависимост от моментната ни настройка, която започва да доминира над енергията ни. В новото време, което идва, ще имаме възможност да управляваме този процес.

Заклинателните думи

Какво представляват заклинателните думи и каква е разликата между мисълта и изречената дума? Както казах, мислите са тихи, скрити, тайни, обкръжени с мистика. А какво е казаната на глас дума? Изречените думи са преминали през решетката на нашето морално представяне на Земята. Те по идея са премислени от нас и сме готови да заявим това, което искаме на глас. Силно, ясно, непоколебимо! Когато облечем мислите си в ясни думи, Вселената вече ги приема за сериозно взето решение и готовност да живеем с този избор. Това е само лекото влизане в линията на думите със сила на заклинания. Съществува и един силов енергиен поток, който хваща изречената дума и я обединява с вече „говорещите“ потоци на Земята. Те говорят! Те разказват! Те се обединяват в огромни общности, точно както мислите. Познават всеки от нас. Говорят помежду си. Думите са живи! Те съдържат в себе си най-цялостната структура на Вселената ни. Те са посестрими. Общуват помежду си и могат да формират сами всичко, което човек си пожелае, стига да можем да ги чуем и да разговаряме с тях.

Те са клюкарки. Коментират ни.

Ако можем да чуем разговорите им, ще разберем в каква посока сме поели. Правилна ли е за нас? При думите е весело. Те са забавни. Те са щастливи. Те владеят тайните на мощното изразяване. Те формират заклинателното присъствие. Потокът им може да ни помогне да формулираме правилно нашите слова. Да ги изричаме точно и те като наши сестри да ги обгръщат в ореола на силата. Но, както казах, при тях е весело и те реагират само на високата енергия и нива на човека – в противен случай могат да са забавно опасни. Доста шумно е в тези огромни общности и много забавно. При тях няма тайни. Те са като самодивско сборище. Всъщност то е част от тази завладяваща енергия. Много подвластни са на лунния цикъл, на женската енергия и силата да сътворяваш несътворимото. Изключително обаяние и захлас има в тяхната магическа сила. Много образност. В тези полета се „излъчват“ цели филми, в които човек в бъдеще ще може да види себе си. Да чуе гласа на миналото си и повика на душата си през времето. Да се влее в тази сила и да я пренесе в днешния ден. Това са възможностите, които ще ни подари петизмерният свят, към който Земята върви уверено и последователно, макар бавно и плавно. Енергията ни ще води мисълта, а тя – думата, която придобива силата на заклинание.

Мисловните потоци и думите, който изговаряме, се крият и в сънищата ни. Една голяма част от нашите

сънища са пътуванията на мислите и думичките ни,

който сме оформили в съзнанието си. Тези фантастични обитатели на тайната сила и чудото на Земята са ни обгърнали в своята прекрасна плазмена обвивка и формират мнимия ни фон, който през сънищата ни преминава към реалния живот. Фантастични светове, очертали периферията на нашия свят. Феерия от форми, багри, аромати, и звуци. Гласът на Вселената ни. Всеки човек се потапя в тази реалност в мига, в който затвори очи за ежедневието си и остави душата да отпътува в другите светове, за да донесе на сутринта полъха на вечността. На вечната пролет на съществуването ни. Затова се казва, че ние остаряваме от скучно ежедневие и тежката земна реалност. Ако обаче си позволим да нахраним душата си с тайнството на мистичното ни съществуване, невидимо обкръжило ни с многобройни същности, опитващи се да контактуват с нас в отворените мигове на процепа между световете, тогава душата ни ще бъде млада и свежа, защото ще се зареди със силата на заклинателното слово. На тайнството. На световете, сътворили го, и на огромната енергия, с която ни обгръщат.

Какво са кошмарните сънища?

Те в голямата си част са страхът от тези тайнствени същности, които винаги са ни водили към нови животи, нов смисъл, ново общение, нов заряд. Човек се плаши от това тайнствено докосване, което обкръжава ежедневието ни. Сънищата са тези,  чрез които се опитваме да се освободим от страха. Те са най-лесният начин да се освободим от него, от събития, които сме запечатали в съзнанието си и заплашват  да се материализират в реалното ни ежедневие, от гнева. Не се страхувайте да сънувате!

Facebook Twitter Google+

0 Коментара