Български лекар изобрети приставка за скенер на тяло, подобряваща диагностиката на рака на млечните жлези

Д-р Йордан Спирдонов изобрети приставка за подобряване точността при диагностика и определянето на стадия при рак на млечните жлези. Откривателят на изобретението е специалист образна диагностика и част от екипа на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ” в София.

Досега прецизността при диагностиката на онкологични заболявания на млечните жлези беше намалена при стандартна компютърна томография по гръб. Гравитацията води до изместване встрани и деформация на млечните жлези.

Изобретението на д-р Спирдонов позволява да бъде въведена нова позиция на тялото – по корем – с което диагностиката е по-прецизна. При рутинно образно изследване с друга насоченост е много по-голяма възможността да бъдат открити патологични изменения в гърдите на жената.

„Дълги години се сблъсквам с проблема за локалната диагностика и стадирането на рака на млечните жлези при невъзможност за извършване на ядрено-магнитен резонанс. Екзактната диагностика и стадиране би могла да спаси много човешки животи”, коментира д-р Спирдонов.

„Така достигнах до идеята за необходимост от друга позиция на тялото по време на компютърна томография. Вярвам, че чрез новата приставка работата на мен и колегите ми ще бъде улеснена и ще премине на по-високо ниво“, допълни специалистът.

Д-р Спирдонов дари 12 комплекта от приставките на държавните комплексни онкологични центрове от цялата страна, за да могат повече пациенти да се възползват от по-прецизната диагностика при стадирането на рака на гърдата и по-ранното откриване на заболяването. Един комплект включва два модела с височина 14 и 22 см, в зависимост от размера на млечните жлези.

Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване сред жените. С всеки изминал ден случаите се увеличават както в България, така и по света. Според данни на Световната здравна организация, ракът на гърдата вече измества рака на белия дроб като най-разпространеното онкологично заболяване в света, като за 2020 г. са диагностицирани приблизително 2,3 милиона нови случая. Ранно открито, в 98% от случаите, заболяването е лечимо.

Д-р Йордан Спирдонов завършва Медицински университет Плевен през 1995 г. Защитава докторска дисертация на тема „Ролята на ехографията при заболявания на големите слюнчени жлези и образования в ЛЧО“ през февруари 2005 г. сам, без научен ръководител, което е прецедент в медицинските среди. Участва в много семинари и курсове по медицина у нас и в чужбина и има множество публикации. Спирдонов е съавтор на „Атлас по ултразвукова диагностика“, предназначен за специалисти, и автор на образната част на учебник за общопрактикуващи лекари.

Заедно с д-р Иво Гергов от УСБАЛ по онкология София водят курса по образна диагностика на млечните жлези на лекари с придобита специалност „Образна диагностика”. Сега усилията му са насочени към ранна диагностика на рака на млечната жлеза, включващи всички образни методи, включително и ядрено-магнитен резонанс.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара