За поредна година Български фонд за жените предлага напълно безплатни консултации на преживели домашно насилие от цялата страна. Проектът е насочен към лица, пострадали от домашно насилие, лица упражняващи насилие или такива, живеещи в среда на домашно насилие, включително свидетели.

Преживелите домашно насилие лица се сблъскват с живот, контролиран от извършителя на домашно насилие, липса на достъпна информация по темата и на капацитет за търсене на помощ, трудности в търсенето и получаването на справедливост при прилагането на Закона за защита от домашно насилие. Проектът осигурява достъп до индивидуална онлайн първична правна и психо-социална помощ, която е от критично значение, както и до леснодостъпна информация по темата.

Помощта ще достигне и до лица от малки и отдалечени населени места чрез гъвкавите онлайн форми за консултиране и насочване, както и чрез националната информационна кампания. За да се запишете за безплатна консултация с юрист или психолог, е необходимо само да попълните този формуляр.

Програмата се осъществява 3 месеца (от август до края на октомври 2021 г.), по заявка на потребителите. Консултациите се извършват онлайн през Вайбър, Зуум или Скайп (или друг подходящ и достъпен за потребителите инструмент).

Програмата включва три компонента:

  • Психо-социално онлайн индивидуално консултиране: Желаещите имат възможност да изпратят заявка за експерт психолог и да се договорят за осъществяване на консултацията. Програмата е конфиденциална и предназначена за хора, които са в ситуация на домашно насилие или са в криза, вследствие на инцидент с домашно насилие; искат да получат информация относно начините и възможностите да се защитят; нуждаят се от подкрепа, за да си изяснят какво биха искали да предприемат; нуждаят се от подкрепа, за да се почувстват устойчиви в предприети стъпки, свързани с излизане от ситуация с насилие или редуциране на рисковете от нови инциденти.
  • Юридическо онлайн индивидуално консултиране: Желаещите имат възможност да изпратят заявка за експерт: юрист/адвокат и да се договорят за осъществяване на консултацията. Програмата включва: изслушване; идентифициране на правния проблем; насочване към релевантни институции, организации и услуги; подпомагане в процеса по изготвяне на молба за издаване на заповед на незабавна защита/защита по общия ред по Закона за защита от домашно насилие. Внасянето на яснота за последствията от евентуални правни действия помага за преодоляване на страха на лицата, пострадали от домашно насилие при вземане на решение, което да им гарантира ефективна защита.
  • Онлайн специализирани консултации за пълнолетни лица, извършители на домашно насилие. Достъпна е за доброволно включване на лица, които имат осъзнат проблем с упражняването на домашно насилие и овладяване на агресията. Програмата цели: осигуряване на конфиденциалност; въздействие за промяна на нагласи и ценности; анализ на ситуациите, в които клиентите реагират агресивно; насочване към краткосрочни до средносрочни услуги; развиване у клиентите на нови стратегии за справяне в конфликтни ситуации.

Освен индивидуалните консултации, се предвижда и провеждането на три информационни онлайн срещи (уебинари), в които експерти ще отговарят на въпросите на участниците и ще ги запознаят със стъпките за излизане от токсична връзка. Срещите ще са адаптирани и за лица с увреден слух чрез осигуряването на жестомимичен превод. Това беше идентифицирано като нужда, тъй като хората от глухата общност имат много ограничени възможности за достъп до интерактивна информация, включване в подобни събития и възможност да споделят своите опит и преживявания.

От началото на август в рамките на проекта се провежда и информационна кампания, която запознава широката общественост с най-разпространените форми на насилие и възможностите за получаване на подкрепа. Подробности можете да намерите на сайта на Български фонд за жените и в платформата loveerrors.bg, както и в социалните мрежи.

През последните години платформатаЗаблуди в любовта, създадена от Български фонд за жените, се превърна в сериозен информационен източник за момичетата и младите жени, намиращи се в рискова връзка, за това как да разпознават първите признаци на насилие. Тя прерасна в своеобразен център на подкрепа – чрез поредицата уебинари и индивидуални консултации с юристи и психолози, които бяха проведени миналата година и които продължават и в момента. За да надгради тази практика, в настоящият проект БФЖ включва и създаването и разпространението на серия от образователни видео материали, които достъпно и ясно отговарят на най-често задаваните въпроси от потенциалните жертви на домашно насилие. Чрез видео анимацията се дават кратки и съдържателни съвети, напътствия и полезна информация. Можете да видите видеата тук.

Проектът „За любов без насилие: Превенция и защита от домашно насилие чрез информационна кампания и материали в социалните мрежи и осигуряване на услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“ стартира през август 2021 г.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара