Потребителският заем, наричан още паричен заем, е един от най-често срещаните видове заеми, които се отпускат на лица за финансиране на различни покупки, които са необходими в ежедневието.

За какво е потребителски заем?

Потребителският заем може да бъде удобен заем за планирани и непланирани разходи, например за закупуване на домакинство или компютърно оборудване, пътувания за свободното време, жилища, дребни ремонти, както и за закупуване на други необходими стоки или услуги.

Какви са възможностите на потребителския заем?

По правило потребителски заем се предоставя в размер от 1000 до 10 000 лева, но има и специално създадени програми, като VIP програма за редовни клиенти, които могат да включват по-големи суми, например до 15 000 лева . Освен това банките могат да предлагат по-големи суми. Обхватът на падежите за този вид заеми също е много широк – от 3 до 84 месеца или 7 години.

Какъв е годишният лихвен процент за потребителски заем?

В момента годишните лихвени проценти за потребителски заеми могат да варират от 10,30% до 54,00%. Годишният лихвен процент зависи от конкретния кредитор и от предпочитаната сума и падеж на кредита.

Какви са условията за потребителски заем?

Потребителски заем се издава само и единствено на лица, навършили пълнолетие или на такива, които са навършили 18 години, но това условие зависи и от конкретната финансова институция, в която се планира да вземе заем, тъй като е възможна по-строга възрастова граница, например , заем се издава пък чак при навършване на 22-годишна възраст.

В допълнение към кредитната история се оценяват и работният опит и размерът на заплатата на кредитополучателя.

Източник: www.stateaid-bg.org

Facebook Twitter Google+

0 Коментара