Без значение дали около трапезата са официални лица или близки хора, подреждането им е отговорност на домакина и се подчинява на правила. Домакинът е този, който посочва кой къде да седне на масата, а гостите трябва да знаят, че нямат право сами да си избират място. У нас има странна традиция гостите, когато са съпруг и съпруга, да бъдат настанявани един до друг или сами да сядат кълка до кълка. Създава се комичното впечатление, че така съпрузите имат възможност да се ритат под масата, но има и друго – такова подреждане е съвършено погрешно от гледна точка на до брите обноски.

restaurant-449952_960_720

Точно обратното – когато масата е достатъчно голяма, съпруг и съпруга се настаняват на колкото се може по-голямо разстояние един от друг. Това се прави, за да могат да контактуват с други хора, между себе си, предполага се, те са общували достатъчно. Друга традиция у нас е гостът в чуждата къща сам да седне на мястото, което е заемал предишния път. Това не е правилно, тъй като кръгът от поканените може би е различен и вероятно домакинът е предвидил същото място за другиго. Правилата на официалния протокол са следните:

Вариант без съпруги

Класическото подреждане при права маса за обяд или вечеря изисква домакинът и гостът да заемат средата на срещуположните страни. Вдясно на домакина е мястото на втория по важност от гостите, вдясно от госта – на втория по важност сред домакините. Вляво е мястото на третите по важност и т.н. Правило е гостът да има по-добрия изглед – обикновено това е прозорецът на съответната стая. Преводачът, когато има такъв, заема място вляво от домакина, ако той е осигурен от домакините, или вляво от госта, ако е включен в делегацията на гостите. Мястото на преводача “не се брои” – местата се изместват с едно, все едно че той не съществува.

С участието на съпрузи/съпруги

Когато участват съпрузи/съпруги, има две основни възможности, като домакините оглавяват масата. При първия вариант съпругът домакин застава срещу съпругата си в центъра на широката страна на масата

Вдясно от домакина е съпругата на госта, вдясно от домакинята е гостът.Ако официалният гост е дама, придружена от съпруга си, се запазва същото разпределение.

friends-581753_960_720

Както вече казахме, ако сред другите участници има и други двойки съпруг – съпруга, при разпределението се внимава те да не бъдат настанявани един до друг или един срещу друг, а по- скоро диагонално един на друг. Избягвайте също да бъдат настанявани дама до дама. На Запад е разпространено настаняване, когато съпругът и съпругата са на противоположните къси страни на масата. Любопитното е, че при това разпределение в центъра на дългата страна на масата попадат последните по старшинство лица.

Друга особеност, ако масата е прекалено дълга, е, че разстоянието невинаги позволява добър контакт между домакина и госта, от една страна, и домакинята и гостенката – от друга.

При нормалното човешко общуване

подреждането по старшинство няма чак толкова голямо значение,

тъй като за старшинство сред близки хора е трудно и дори невъзможно да се говори. Въпреки това тези, които домакинът ще постави вдясно от себе си и от домакинята, без съмнение ще бъдат обект на особено уважение. Дори при един и същи кръг хора е възможно на почетното място да бъдат поставяни различни лица според повода – рожден ден, изпращане за дълго пътуване и т.н.

Добре е в един дом всички да знаят кои са местата на домакина и домакинята. Впрочем това се отнася и за „меката мебел“, при която домакинът има „свое“ кресло, а най-важният гост обикновено има място най-близо до него.

При правоъгълна маса почетните места биха могли

да бъдат както в центъра на дългите страни на масата, така и на двете къси страни. Просто преценете кой от двата варианта е по-подходящ с оглед на конкретната обстановка. (Домакинята често става от масата – нормално е нейното място да е по-близо до кухнята.) Важно е също в един дом всички да знаят кои са почетните места. Така жестът да бъдеш настанен на тях ще бъде по-добре оценен, а празникът ще бъде по-тържествен.

При кръгла маса всички места са равносопсавени. В зависимост от нейния диаметър домакинът и гостът може да седнат в два противоположни края, ако масата не голяма и разстоянието няма да им пречи да разговарят. Може да седнат и един до друг, ако диаметърът на масата е голям. При този случай се допуска между тях да бъде настанен преводач.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара