Бракоразводните дела са едни от най-тежките съдебни битки между хора, които до вчера са живели под един покрив. Хора, които заедно са се изправяли пред проблемите си и са успявали да се справят с тях и същевременно са се наслаждавали на прекрасните си моменти заедно. Бракоразводното дело е моментът, когато тези двама човека трябва да се изправят не един до друг, един срещу друг и да сложат край на своя съвместен живот. Живот, до скоро изпълнен с обич и разбирателство, а днес – с огорчение, а понякога дори и с гняв между партньорите.

С какво може да ви бъде полезен добрият адвокат по семейно право

Разводът е изключително емоционално събитие в живота на всеки човек. Това е моментът, когато не само се слага край на семейните отношения, но и моментът, когато всеки от партньорите ще поеме по своя път, но сам. Доста мъчително, особено когато става дума за развод, при който единият от партньорите не го желае. Или това е така нареченият развод по исков ред. Един добър адвокат по семейно право винаги ще опита да сведе щетите за своя клиент до минимум, както в емоционален, така и в имуществен аспект. Защото разводът не е само разтрогване на брака и подписването на един документ. Разводът е много повече от това. Подялба на имуществото, определяне на родителските права, определяне на издръжката – всичко това е част от семейното право и задължение на представляващите двете страни адвокати.

Когато партньорите са успели да постигнат съгласие по всички тези въпроси, процесът минава бързо и лесно. Невинаги обаче нещата са толкова прости. Има случаи, в които никой от двамата няма желание да напусне семейното жилище или да се откаже да живее с децата си в бъдеще. Следват процедури, които могат да се проточат с години. И тук отново благодарение на добър адвокат по семейно право, пораженията могат да бъдат сведени до минимум. На първо място, той ще опита да постигне съгласие между съпрузите по всички тези въпроси. Ако това се окаже невъзможно, това е човекът, който от тук нататък ще се превърне не само във ваш защитник, но и наставник какви действия да предприемате във всеки един момент.

Делата за родителски права и за издръжка – най-тежката част от бракоразводния процес

Разтрогването на брака е първата стъпка към новия живот не само на бившите вече съпрузи, но и на техните деца. При кой от родителите си ще останат, колко често ще могат да се виждат с другия родител, каква издръжка ще плаща той за тях, са все въпроси, които се уреждат непосредствено след развода.

Обикновено родителските права се присъждат на майката и бащата е този, който трябва да се вижда с децата си в определени дни и да плаща издръжка за тях. При едни такива отношения, добрият адвокат по семейно право дава всичко от себе си, за да защити интересите на своя клиент. И тук не става дума само за това да бъде определен попечител на тези деца и издръжката на всяко от тях. Тук става дума за това решенията на съда да бъдат спазвани. В определените дни вторият родител да взема децата си и да плаща присъдената от съда издръжка за тях. Ако това не се случи, адвокатът по семейно право ще съдейства и за събирането на тази издръжка по принудителен ред.

Делото за издръжка и за уреждане на семейни въпроси, е едно от най-тежките и за двете страни. Наситено с емоции, то понякога замъглява съзнанието на съпрузите и в съда биват разменени тежки думи между тях. Думи, които могат да бъдат избегнати със съдействието на добри семейни адвокати, които са готови да направят най-доброто за своя клиент и да му спестят редица неудобни ситуации.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара