Проверете дали сте налучкали правилния подход във възпитаването и отношенията с децата си, като отговорите на въпросите с „да“, „не“ или „понякога“

 • 1. Следите ли статии и тв или радиопредавания, посветени на възпитанието? Четете ли книги с такава тематика?
 • 2. Детето ви се е променило. Мислите ли, че неговото поведение е резултат от вашето възпитание?
 • 3. Единодушни ли сте с вашия съпруг(а) по въпросите за възпитаването на децата?
 • 4. Ако вашето дете ви предлага помощта си, ще я приемете ли дори с риск работата, която вършите, да се забави или дори да се наложи да я преустановите?
 • 5. Използвате ли забрани и заповеди само ако действията на вашето дете може да бъдат опасни за него или обкръжението му?
 • 6. Смятате ли, не последователността е един от основните педагогически принципи?
 • 7. Осъзнавате ли, не средата, в която живее и се развива детето, оказва съществено влияние върху него?
 • 8. Смятате ли, че физическата активност е важна за детето? Спортувате ли заедно с него?
 • 9. Успявате ли да общувате и контролирате поведението на детето с учтивост и молби, а не със заповеди?
 • 10. Неприятно ли ви е да го отделяте от себе си с фразата „Нямам време“ или „Почакай, докато си свърша работата“?

Отговори:

За всеки положителен отговор – 2 точки „Понякога“ -1 точка „Не“ – 0 точки

 • От 0 до 6 точки

Вие имате смътни представи за съвременното възпитание, децата ви са нещастни, макар и да не се досещате за това, Съветваме ви незабавно да започнете да се самообразовате в тази област и да обръщате на децата си внимание по-често, отколкото на себе си.

 • От 7 до 14 точки

Вие не правите големи грешки във възпитаването на децата, но все пак има върху какво да се замислите. Започнете с това: посветете им се изцяло през най-близките почивни дни и се постарайте да научите за тях колкото се може повече. Бъдете сигурни вниманието ви ще бъде възнаградено,

 • Над 15 точки

Вие напълно се справяте с родителските задължения, обичате и се грижите за децата си. Само не спирайте да го правите!

Facebook Twitter Google+

0 Коментара