Родителите вече могат да извиняват отсъствията на децата си с бележка до 15 дни. Промените в Наредбата за приобщаващото образование са обнародвани в „Държавен вестник“ на 19 март.

Учениците могат да отсъстват по домашни причини до 5 дни наведнъж. Досега децата имаха право да отсъстват от училище по семейни причини до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора.

Родителите трябва да напишат мотивирано заявление до класния ръководител. Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това не е възможно, родителят трябва да уведоми класния ръководител в първия ден от отсъствието на детето, пише в наредбата.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара