Още древните гърци се опитали да вникнат в понятието красота и да определят неговите „норми“ – то се изразявало в хармонията, в уравновесяването на отделните елементи, в пропорциите на частите на човешкото тяло и лице. Според „златното сечение“ на Платон всяка по-малка част трябвало да се отнася към по-голямата така, както по-голямата към цялото. Съгласно тази формула всички красиви лица и прически се „делели“ на третини.

В средновековието пък прекалено се „ценяло“ „магическото“ число седем. Смятало се, че човешката глава трябва да се разделя на седмини, като косата била най-горната, седма част.

И по-късно понятието красота се определяло чрез сложни формули или прости равенства. Като това например, че височината на косата трябва да е приблизително равна на височината на главата. Сега подобна фризура би предизвикала иронични усмивки, но естетическите критерии и модата на всяко време си казвали думата.

И днес, когато избираме прическа, трябва да вземем под внимание съотношението и формата на лицето, челото, брадата, очите, носа, ушите, шията, формата на главата.
Ето някои съвети на парижки фризьори, които са валидни и сега:

  • Ако имате големи очи или нисък ръст, вдигнете косите си високо над челото. При малки очи направете обратното – пуснете ги ниско над него
  • Ако лицето ви е кръгло, навийте косата на ролки и я срешете отпред нагоре, а отстрани – назад. Това ще даде височина на главата. Дългата коса, със или без бретон – според височината на челото, да достига до раменете и да пада свободна, за да „взема“ от ширината на лицето
  • За квадратното лице се препоръчва прическа със страничен път. Бретонът може да бъде раздвижен на вълни – според това дали имате изразени скули. Най-подходящо за този овал лице е косата да бъде със средна дължина
  • Ако имате тясно чело, фризурата оптически трябва да разширява горната част на главата
  • Прическата трябва да бъде съобразена още с общите пропорции на фигурата и с тоалета, с цвета на очите и на косата.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара