За първи път в България излиза най-пълната тематична „Енциклопедия Свещените места на България“, подготвена от Научноинформационния център „Българска енциклопедия“ на Българската академия на науките (БАН) и публикувана от издателството „Книгомания“.

Енциклопедията дава сведения по темата, хронологично, от праисторията до днешно време. Разглежда обекти, свързани с различни култови практики и религии, които са част от културното богатство на страната и са обект на културен туризъм.

„Изданието е продължение на традициите в издателската политика на „Българска енциклопедия“ да популяризира различни аспекти от богатата художествена и духовна култура на хората, населявали през вековете българските земи, както и свързаните с нея недвижими културни ценности. В пространния том е публикувана и информация за археологически обекти, която досега не е била включвана в научнопопулярни книги“, отбелязва Виктория Лазова – директор на Центъра.

Главен редактор на енциклопедията е академик Васил Николов – виден български археолог, професор, доктор на историческите науки, със заслуги за популяризирането на достиженията на българската археология. Водещ редактор на изданието е Таня Кадийска.

„Енциклопедия Свещените места на България“ е с обем от 704 страници и включва над 1300 снимки. Изданието проследява свещените места на територията на страната – някои от тях съществували в миналото, други – обект на поклонение и днес, разкрива култовите практики и религиозните ритуали, извършвани по тези места, и тяхната функционална приемственост през вековете.

Със самостоятелни статии са представени над 600 обекта – праисторически светилища, уникални паметници, свързани с вярванията на траките, древногръцки и древноримски храмове, първите култови сгради на предхристиянска България, християнски църкви и манастири, мюсюлмански и еврейски култови сгради. Много от тях днес са със статут на недвижими културни ценности с национално значение, част от многоликото духовно културно наследство на България.

„Енциклопедия Свещените места на България“ съдържа и три приложения: терминологичен речник, кратка справка за богове, светци и пророци, споменати в статиите, и показалец на включените обекти по области.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара