Почти всяка втора жена желае да започне собствен бизнес, показва проучване на МЕТРО в 10 държави. С подобни намерения са 46% от анкетираните жени в Германия, Франция, Холандия, Италия, Португалия, Чехия, Румъния, Русия и Китай.

Голям брой от анкетираните, или 44%, казват че към предприемачеството ги привлича перспективата да печелят пари от нещо, което силно ги вълнува. С 37% вторият по значимост фактор за стартиране на собствен бизнес е възможността дамите сами да си бъдат шефове, а на трето място, с 34%, се нарежда чувството на удовлетвореност, че притежават собствен бизнес. Печалбата не е сред движещите фактори при желанието на дамите да станат предприемачи – само 10% от жените са повлияни от идеята да забогатеят.

Проучването установява, че докато почти една на две жени (45%) мечтае да започне собствен бизнес,

само 12% вярват, че ще реализират тази амбиция.

Като пречка за по-голяма реализация жените разглеждат трудностите, пред които могат да бъдат изправени – като липсата на финансова подкрепа (49%), общата икономическа ситуация в страната, в която искат да се развиват (43%), по-високите данъци (29%), бюрокрацията (28%) и липсата на експертна подкрепа и съвет (16%).

„Все още има прекалено много бариери, които ограничават жените, за да реализират своите бизнес идеи. Това е тясно свързано с икономическото развитие „, казва Хайко Хутмахер, Главен директор по човешките ресурси в METRO AG. Той добавя: „Надяваме се, че резултатите от това проучване ще помогнат за осъществяване на смислен диалог със заинтересованите страни в бизнеса, обществото и политиката. Разбирането за бариерите и намирането на начини за тяхното преодоляване, е крайно необходимо.“

Дълбоко вкоренените обществени стереотипи са едно от предизвикателствата, пред които са изправени много от жените собственици в професионалния си живот. Повече от половината (56%) от жените-предприемачи се опасяват, че са изложени на риск с тях да се отнасят непочтенно, защото ги възприемат като недобре подготвени и слаби. 65% от анкетираните собственици на фирми смятат, че както жените, така и мъжете срещат трудности при основаване и управление на бизнес, а 32% са съгласни, че за жените е по-трудно да създадат собствен бизнес, отколкото мъжете. Едва 3% от анкетираните приемат, че мъжете срещат по-големи трудности при започване на бизнес.

Широко разпространен е консенсусът по отношение на необходимостта от правителствени програми за насърчаване на предприемачеството сред жените. 80% от анкетираните – мъже и жени – подкрепят идеята за правителствени програми, които подпомагат жените предприемачи да реализират амбициите си. „Окуражаващо е да се види, че толкова много хора показват подкрепа за нови инициативи, които насърчават предприемачеството сред жените. Правителствата трябва да обърнат внимание на това и да насърчават предприемачеството сред жените.“, казва Хайко Хутмахер.

Изследването на METRO e втора част от проучване на компанията, посветено на независимото предприемачество, по случай ежегодния Ден на предприемача, който компанията организира, за да изрази уважението си към своите над 21 милиона бизнес клиенти – хотелиери, ресторантьори, малки търговци и фирми в 25 страни по света. В неговия фокус попадат жените, които притежават бизнес и техния опит в него. В проучването участваха 10 000 души, мъже и жени, от 10 страни, като във всяка държава бяха интервюирани 1000 души, от които 100 собственици на бизнес. Проучването бе проведено през август и септември 2017 г.

Скорошно проучване на „Галъп интернешънъл“ по поръчка на списание „Жената днес“ показа, че българите смятат, че жените са по-коректни от мъжете, но са подценени. Редица бизнескачества са по-присъщи за женитe, отколкото за мъжете, но ролята на жените като ръководители и бизнесхора у нас е все още пренебрегвана от обществото ни и явно има нужда от насърчаване.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара