Някога потръпвахме от страховитата фраза шерше ла фам –  търсете жената. Няма какво да я търсим. Тя, така да се каже, е в центъра на вниманието. А когато някой е в центъра на вниманието, за него се говори и хубаво, и не толкова хубаво, и вярно, и не толкова вярно, а понякога и съвсем невероятно. За да изясним някои от щекотливите въпроси около темата, се обърнахме към известния хуморист Христо Михов -Черемухин.

Казват, че жените си криели годините.

По-вярното е, че не им обръ­щат внимание. Когато попитате жената на колко години е, тя ня­ма да ви каже, а като мине триде­сет, престава да празнува рожде­ните си дни. Но с това тя по-скоро ни казва: какво значение имат годините? Те са за статистиците.

…издребнявали. И от нищо можели да направят скандал?

Ако е така, защо думата скандал е от мъжки род? Това иде да ни напомни, че първият скан­дал е бил вдигнат от мъж. Наистина „кавга пък е от женски род, но по-често срещаната от нея производна е кавгаджия, отколкото кавгаджийка.

… притежавали особен вид логика. Патили ли сте от нея?

– Не. По-скоро съм се възхи­щавал на „женската“ логика. Имах познат машинен инженер. Където седнеше и станеше, обясняваше, че ще изобрети перпетуум мобиле. Тежко на този, кой­то се решеше да му възрази – моят познат го удавяше в приказ­ки. Беше омръзнал на хората и никой не го изслушваше докрай. Тази, която го стори, е сегашната му жена. Не само че го изслуша­ла, но и го окуражила. Моят по­знат се трогнал и в замяна й предложил да се оженят. Още след първата брачна нощ той ско­чил рано и докато се бръснел, заобяснявал, че наистина ще съз­даде перпетуум мобиле. Жена му не възразила, но докато му при­готвяла чая, обърнала внимание, че перпетуум мобилето иска вре­ме, а неуютът в квартирата им не може да се трае. Затова трябва да се научи да степенува задачите. Моят познат я послушал. Заме­нил нескопосаната мозайка с теракотни плочи, свалил тапетите на строителите и залепил нови — релефни. Всичко му идвало отръ­ки. Има си хас, перпетуум мобиле да тръгнеш да изобретяваш, а ед­ни тапети да не можеш да си на­лепиш.

И докато той се заканвал, че ще изобрети перпетуум мобиле, жена му, със своята „женска“ логика, го приземявала и насочвала към някоя по-практическа рабо­та. Благодарение на това апарта­ментът им стана уютен, спечели пари за кола и сега печели за ви­ла…

…взели от мъжете всичките им грехове.

Това е невъзможно. Грехо­вете на мъжа спрямо жената са толкова много, че лесно не могат да се изземат.

… живеели по-дълго от мъже­те.

И то не за друго, а пак от съчувствие към мъжа. Да си вдо­вец на преклонна възраст е нещо ужасно – няма ни кой да те опе­ре, ни кой копче да ти зашие, ни да ти приготви палачинки. А жената се жертва. Тя остава вдо­вица само и само на мъжа да му е добре.

… били бъбрици.

Има нещо вярно. Само че не бъбрици, а просто още не са се наприказвали. Жената дълги години, да не кажа векове, е мълча­ла пред мъжа. Докато той се е хранел, тя е стояла права до него в неведнъж описваната поза „ди­ван-чапраз“. После, когато мъ­жът отивал на работа, тя се за­емала с тишлайфера. И пак няма­ло с кого да си продума. И досега още не се е наприказвяла, но след някой друг век, вярвам, по празните приказки ще се изравни с мъжете. Ако не с всичките, то по­не с мене. Ето на… вие ми зададо­хте толкова кратки въпроси, а аз така обширно ви отговарям.

…нямали чувство за хумор.

Цялото им държане спрямо мъжете говори обратното. Женският каприз е нищо пред мъжка­та прищявка. Само който има чувство за хумор може да издър­жи на нея.

Какво още се говори за жени­те според вас и вярно ли е то?

По-добре не питайте. Наст­ръхват ми косите като си припомня какво още се говори за жени­те. Но вие не вярвайте. Това са небивалици. Ето, на… и аз ви на­говорих част от тях.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара