На 8 март отбелязваме пътя и борбата на жените – да са независими финансово, да имат равни права във всяка сфера на живота. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените.

Възнагражденията на жените в Европа са все още

средно с 16.3 % по-ниски от тези на мъжете,

според данни от Европейската комисия. Разликата в заплащането на жените и мъжете не е намаляла през последните години и това се дължи до голяма степен на факта, че жените по-трудно си намират работа, работят в по-ниско платени сектори, получават по-малко повишения, прекъсват по-често кариерата си и извършват повече неплатен труд.

Първият Ден на жената е отбелязан на 23 февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Американската социалистическа партия.

Празникът е започнал само като политическо събитие на социалистите, но постепенно става част от културата на много страни.

Самата дата се свързва с първата масова проява на жени работнички, състояла се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк. Жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати.

На 27 август 1910 г. в Копенхаген се провежда първата международна конференция на жените, организирана от социалистическия интернационал. По предложение на германската социалистка Клара Цеткин се приема всяка година в една от първите недели на пролетта да се празнува Денят на работничките и на международната им солидарност, с цел да се мобилизират жените за борба за равноправие с мъжете във всички обществени сфери на живота.

Българите са рекордьори в областта на половите стереотипи (14.4%) в Европейския съюз, според проучване на Евробарометър от юни 2017 г. за равенството между половете, цитирано от „Дневник“. След нас се нареждат унгарците (11.3%) и литовците (10.9%).

Склонността към полови стереотипи е най-ниска в Швеция (3%), Дания (4.4%) и Холандия (4.6%). Колкото по-на изток отиваме, толкова повече се покачва индексът за полови стереотипи, сочи проучването.

България е начело на класацията в ЕС по други два въпроса. Според 81% най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството срещу 17% на обратното мнение. На другия полюс е Швеция със съответно 11% и 87%.

Най-важната роля на мъжа е да печели пари според 81% от запитаните. По този показател отново сме начело в класацията. С „не“ на същия въпрос са отговорили 17% от запитаните.

Има ли равенство между половете

На въпроса „Мислите ли, че равенството между половете е постигнато във вашата страна“ по отношение на лидерските позиции в компаниите, положително са отговорили 62% от българите, на другото мнение са 30%. На последно място по този показател е Франция където с „да“ са отговорили 25%, а с „не“ – 72%; Попитани дали равенството между половете е постигнато на работното място, 67% са отговорили положително срещу 26% на обратното мнение. Франция отново е на последно място с 29% срещу 69%.

Според 68% от българите мъжете трябва да взимат отпуск за гледане на дете. На обратното мнение са 14%. За 78% от анкетираните у нас жените разполагат с по-малко свобода заради семейните си задължения. Общо 87% подкрепят законови мерки, които да гарантират равенството между мъжете и жените в политиката. На обратното мнение са 4%.

На въпроса бихте ли казали, че във вашата компания се обръща достатъчно внимание на въпроса за равното заплащане между мъже и жени, сме на дъното на класацията с 23% отговорили „да“ и 28% – не и 32% – това не е въпрос в моята компания.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара