Едва прекрачил прага на клуб „Контакт“, мечокът изръмжа завистливо: – Чухте ли? Вълкът се оженил.

– Омръзнало му е да яде само козлета и червени шапчици, оженил се – обясни събитието таралежът и дори не откъсна очи от вестника.

Магарето избухна в гръмогласен, неприличен смях. Сълзи покапаха от очите му.

– Помните ли – ревеше то радостно, – помните ли, когато го набиха овчарите? Такъв бой му теглиха, че цял месец си близа раните.

– Не е чак толкова смешно – изцвили конят. – Всички ни бият и ако искаш да знаеш, тебе – най-много. Какъвто си инат…

– Въпросът е кой те бие – додаде лисугерът. – Някакви си овчари. Много важно.

Клубът притихна. Мълчанието открай време си е знак за съгласие. Понякога е и знак за завист. Но тя не бива да се показва.

И в тишината ситно-ситно се затресе от смях порът:

– А помните ли, когато кучетата му съдраха кожуха. Скъп кожух, целият съдран! Майчице, ще се пръсна!

– Какво стана после? – попита магарето. – Той на поправка ли го даде, или си купи нов?

– Нито едното, нито другото – пак се намеси лисугерът. – Кожухът на вълка зарасна от само себе си.

– Интересно! – обади се най-после и чакалът. – При сегашното състояние на услугите да можехме и ние така…

– Аз лично ги видях миналата зима – заграчи гарванът. – И него, и лисицата. Той сплиташе крака, толкова беше зле здравословно, и я носеше. А тя – здрава и читава, се усмихваше лукаво. Като някаква Мона Лиса.

– Що не ме накара тя аз да я нося? – закани се чакалът.

– Само ти не си я носил – призна си лисугерът.

– За коя се е оженил вълкът? – плахо попита катеричката.

Заекът навири уши:

– Аз знам – каза той и допи сока си от зеле, който отдавна му беше опротивял, но нямаше спасение. Всички говореха, че заекът е пълен въздържател, даваха го за пример и на обществени места той пиеше единствено сок от зеле. Няма сега сам да си бута легендата!

Допи той сока, отмести чашата и процеди през заешката си уста:

– За вълчицата.

За прочутата вълчица! За недостъпната вълчица! И точно тя да се омъжи за този бит, съдран и лъган вълк! За този нехранимайко!

– Край! – съкрушено промълви-камилата. – Щом и вълчицата не се съобразява с общественото мнение…

– А коя вълчица се съобразява с общественото мнение? – за втори път се обади таралежът.

– Тук има нещо – предположи катеричката.

– Аз го знам това нещо – поде лисугерът. – Помните ли какво стана, когато козата спипа вълка? Тъкмо беше излапал шест от козленцата й.

– Тя разпра търбуха му с рогата си, напълни го с камъни и го заши с черен конец. Аз лично видях – тракна с човка гарванът.

– Нали тогава се разнесе слух, че вълкът умрял – прошепна порът.

– Но той си е жив и до ден-днешен – припомни конят.

– Защото стомахът му смила дори и камъни – досети се катеричката.

– И затова вълчицата се е омъжила за него – тържествуващо каза лисугерът. – Да не мислите, че ще си зареже обществената и научната дейност, за да му готви три пъти на ден!

– Така му се пада! – ревнаха всички. А мечокът изръмжа:

– За вълк ще ми се пише той на мене…

Facebook Twitter Google+

0 Коментара