Най-важната тренировка за всяко същество, което има мозък, е тренировката, която подобрява концентрацията на вниманието върху най-актуалните мисловни процеси!

Виждаме понякога как котката внимателно следи някаква малка муха и с едно движение я хваща и изяжда. Котките не се изхранват с мухи, но не пропускат възможността за полезните тренировки. В дивата природа всичките животни правят това през целия си живот.

За разликата от тях, човекът активно тренира, само когато расте, а с нарастването на възрастта все повече се отдалечава от идеята за развитието чрез целенасочени тренировки и осъзнатата промяна. По този начин започваме да изоставаме от промените, които се случват покрай нас. Изоставането ни води към

деградацията, разпадането и умирането…

Без съответните тренировки, най-напред деградира нашата психика. Това се изразява в отслабването на концентрацията на вниманието, паметта и забавянето на реакциите.

Най-лесният и ефективен начин да укрепим психиката и тялото е медитацията.

С думата „медитация” често се наричат разнообразни и многочислени техники за развитието на възможностите на тялото и психиката: умението за релаксация, въображение, внушение и самовнушение. Това се случва, защото тези техники, както и самата медитация, изискват концентрация на вниманието в определените целенасочени действия.

Класическата медитация, за разликата от другите методи и тренировки, си поставя за цел развитието на умението за управлението на съзнателните мисловни процеси. Или, по-точно казано – умението да управляваш своите мисли, емоции и поведение, не зависимо от вътрешните или външните стимули. Това е най-важното умение, което ни отличава от животните. Но

повечето от нас почти не го владеят.

Метод медитация е добре изучен в когнитивната психология – дял от психологическата наука, изследващ възможностите на нашето мислене. Ползата от ежедневната медитация поне по 15 мин сутрин и вечер е доказана количествено и качествено. В своята лична и професионална практика виждам как се подобряват здравето, настроението, отношенията, професионалните успехи и качеството на живот, когато хората на различна възраст използват медитация в своето ежедневие.

„През 2000 година изследване на Microsoft установява, че средната продължителност на концентрацията на вниманието на човека е 12 секунди. През 2015 година същото изследване установява, че това време се смали до 8 секунди. За сравнение, продължителността на концентрацията на вниманието на златната рибка е 9 секунди.“ Информацията е взета от интернет.

Заради изобилието на информацията, мозъкът на съвременния човек става все по-лаком, а вниманието все по-слабо. Няма нужда да обяснявам как това се отразява на качеството на нашия живот – знаем, че от нашето внимание зависи дори това, кога и как ще се разделим с живота…

Но тренировката на концентрацията на вниманието е само една от задачите по управлението на нашето мислене. Не по-малко важно е и умението да превключваме своето внимание към своя избор. Единственият начин да се научим да управляваме потока на съзнанието е

класическата медитация.

Класическата медитация е продължително наблюдение на един, определен от вас процес и съзнателното пропускане на всички други – вътрешни или външни, физически или мисловни – процеси.

Йога, дао, цигун, христианство, мусулманство, юдаизм… – всички известни школи за духовното развитие на човека включват съзнателната медитация, като основната тренировка за себеуправление.

Различават се само вида на медитацията, нейната продължителност и вторичните ползи, върху които се обръща внимание.

Така йога предлага

ежедневната медитация по 30 минути сутрин и вечер.

Христианството поддържа практиката за ежедневните сутрешни и вечерни молитви, като продължителността на делничните църковни служби също е 30 минути. Даоистите медитират 45 минути ежедневно сутрин и вечер.

Когнитивната психология в своите практически и научни изследвания стига до убеждението, че дори 15 минутната медитация 2 пъти на ден значително подобрява вниманието, управлението на мисловната дейност и възстановяването на психиката, като цяло.

Има 3 разпространени подхода за

изпълнение на класическата медитация:

  • 1. Наблюдаваме как повтаряме думи – на ум, със затворени очи, без да ги анализираме, без да се разсейваме с някакви други мисли – дори невероятно важни и спешни;
  • 2. Наблюдаваме как вдишваме и издишваме – със затворени очи, без да се разсейваме с някакви други мисли – дори невероятно важни и спешни;
  • 3. Наблюдаваме малък предмет на разстояние 70-100 см пред нас – с отворени очи, готови всеки момент да реагираме – като котка, която дебне мишка, и няма да й позволи да избяга.

За да спазваме времето на тренировката, пускаме таймер или аларма. Не позволяваме на мозъка да ни убеди да прекъснем медитацията, защото „е достатъчно”.

Седим с опънат гръб, задължително във вертикално положение, за да не влизаме в състоянието на прекомерното отпускане и загубата на самоконтрол.

Ако сме гладни, преди медитацията изпиваме чаша вода. Също е добре да посетим тоалетната и да изключим опасните електрически уреди. Никога не медитираме по време на движението по улиците или шофиране!

Първите резултати от тези тренировки започваме да усещаме на практика след няколко дни.

За устойчив контрол върху съзнанието и поведението, ще ни потрябва целия ни живот, но с всеки ден на тези усилия животът ни ще става все „по-безавариен“ и ефективен!

Източник

Facebook Twitter Google+

0 Коментара